Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Program Tanımı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezli yüksek lisans programı, temelde yiyecek içecek ve turizm alanında güncel ve uluslararası düzeyde bilgi sahibi olmalarını destekleyecek bir eğitim planına sahiptir. Yüksek lisans programında eğitim alan öğrencilere turizm ve gastronomi alanında akademik bilgi birikimi, araştırma ve problem çözme becerileri kazandırmanın yanı sıra sektörün dinamik ve sürekli değişen yapısına uygun olarak yiyecek içecek, turizm ve konaklama sektöründe kariyerlerini ilerletmeleri için gerekli bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, turizm sektörü ve turizm işletmelerinde yönetim, menü planlama, özel beslenme, gıda teknolojisi ve gıda muhafaza yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.

Tezli yüksek lisans programı; gastronomi alanındaki bilgi ve donanımlarını üstün bir seviyeye taşımak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Program; ilgili endüstrilerde çalışacak uzmanlar yetiştirmenin yanı sıra akademik alana özgün araştırmalar yapabilecek, sorunları analiz edip çözümleyebilecek, edindiği disiplinlerarası bilgileri sentezleyip literatüre yeni bilgiler kazandıracak akademisyenler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Mezunlarımız yiyecek içecek işletmeleri ve konaklama işletmelerinde üst düzey mutfak yöneticisi/profesyonel şef olarak çalışabilmenin ya da bağımsız olarak kendi yiyecek içecek işletmelerini kurabilmenin yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen (araştırma görevlisi/öğretim görevlisi) olarak görev alabilmektedir.

Program Yapısı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezli yüksek lisans programının süresi en az dört, en çok altı yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız