Başvuru İçin Gerekli Belgeler

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Gerekli Belgeler:

 • Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti
 • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti
 • Öğretim Dili İngilizce olan programlar için Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve beraberinde fotokopisi
 • Yeni Tarihli Erkek adaylar için Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Sabıka Kaydı (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • İkamet Kaydı (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • 4 adet vesikalık resim

b) Tezli Yüksek Lisans Programı Gerekli Belgeler

 • Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti
 • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti
 • Öğretim Dili İngilizce olan programlar için Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
 • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve beraberinde fotokopisi
 • Yeni Tarihli Erkek adaylar için Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Sabıka Kaydı (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • İkamet Kaydı (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • 4 adet vesikalık resim

c) Doktora Programı İçin Gerekli Belgeler:

 • Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti
 • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti
 • Yüksek Lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti
 • Yüksek Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti
 • Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait)
 • ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve beraberinde fotokopisi
 • Yeni Tarihli Erkek adaylar için Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Sabıka Kaydı (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • İkamet Kaydı (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • 4 adet vesikalık resim