Öğretim Üyelerinin Paylaşımları

 

Prof. Dr. Kerim Atamer

Prof. Dr. Tayfun Akgüner

Materyaller – Öneriler Materyaller – Öneriler
-Mevzuat *PDF1 *PDF2 *PDF3

 

Prof. Dr. Rona Aybay

Prof. Dr. Berin Ergin

Materyaller – Öneriler Materyaller – Öneriler
-HUK101 -İnsan Hakları ve Demokrasi

-Etik ve İnsan İlişkileri / Hukuk Mesleği ve Etik

 

Prof. Dr. Selma Çetiner

Prof. Dr. Haluk Günuğur

Materyaller – Öneriler Materyaller – Öneriler
-Velayet -Kefalet -Hukuk Nedir

 

Prof. Dr. Fazıl Sağlam

Doç. Dr. Gülsün A A Uğurlubay

Materyaller – Öneriler Materyaller – Öneriler
Anayasa Mahkemesi Kararı – Önödeme Kurumu Almanca TerminolojiMeşru Müdafaa

Seri Muhahekeme Usulu ve CMK

 

Dr. Öğr. Üyesi Ural Aküzüm

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç

Materyaller – Öneriler Materyaller – Öneriler
-Tahkim Dilinin Türkçe Olması Zorunluluğu

-Unutulma Hakkı

-Lozan -T.C. Tarihi

 

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Başar

Dr. Öğr. Üyesi Osman Yılmazcan

Materyaller – Öneriler Materyaller – Öneriler
*PDF1 *PDF2 *PDF3 *PDF1 *PDF2 *PDF3