Kamu Hukuku Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Toplumsal ilişkileri düzenleyen kural türlerinin en başta gelen ve önemli bölümünü oluşturan Hukuku, “durağan” değil “dinamik” bir yapı olarak düşünmek gerekir. Çünkü, bir hukuk düzeni, toplumdaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelere ve değişmelere uygun çözümler ürettiği sürece başarılı sayılır.

Uluslararası ilişkilerin, iletişimin ve ticaretin, tarihte görülmemiş biçimde hızlı işlediği; teknolojik gelişmelerin, toplumsal yaşamın her alanında, neredeyse her gün yenilikler getirdiği; bireylerin özel yaşamlarının mahremliğinin, teknolojik gelişmeler karşısında riske girdiği; çok güçlü devlet yapıları ve ekonomik güçler karşısında bireylerin özgürlüklerinin korunmasının özellikle önem kazandığı çağımızda, hukuk öğretiminin de bu gerçeklere uygun olarak verilmesi; böylece, genç hukukçuların, meslek yaşamlarında kendilerini bekleyen bu dinamik ortama hazır biçimde yetiştirilmesi gerekir.

Deneyimli ve dinamik öğretim üyelerini dengeli biçimde bir araya getiren Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğretim kadrosu; öğrencileri, “Hukuk”u geçmişten gelip, geleceğe uzanan ve ivmesi gittikçe artan bu evrimin bilinciyle donanmış biçimde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu bağlamda, Kamu Hukuku alanındaki derslerde “devlet egemenliğinin” ve “devlet otoritelerinin” ağırlıkta olduğu konuların öncelikte olmasını doğal karşılamak gerekir. Ancak, çağımızın “Hukuk Devleti” kavramı, devlet erklerinin, hukuka uygun biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. Özellikle çağımızda, teknolojik gelişmeler bir yandan toplumsal huzuru ve gönenci arttıran sonuçlar verirken, öte yandan, kötü niyetli ellerde bunun tam tersi amaçlar için de kullanılabilmektedir. Bu durum karşısında “güçlü” olması zorunlu olan devlet organlarının, bu gücü kullanırken, çağdaş ve evrensel insan hakları kavramlarına saygılı olması beklenmektedir.

İşte, Kamu Hukuku Bölümü derslerimizde, bu çağdaş hukuk dengesi göz önünde bulundurulacak ve öğrencilerin, evrensel hukuk değerleriyle donanmış olarak yetiştirilmesine çalışılacaktır. Öğrencilere, mezuniyetten önceki dönemlerde avukatlık bürolarıyla ve ilgili kurumlarla ilişki kurup, deneyim kazanma olanakları sağlanacaktır.

Hepinize, meslek yaşamlarınızda, sizleri yetiştirmiş olan Hocalarınıza övünç verecek başarılar diliyorum…

Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt