Akademik Kadro

Prof. Dr. Kerim Atamer
Dekan
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Başözen
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selma Çetiner
Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Haluk Günuğur
Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Kesik
Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hamdi Yasaman
Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı
** Prof. Dr. Havva Karagöz
Roma Hukuku
**Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
**Prof. Dr. Didem Algantürk Light
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
** Prof. Dr. Samim Ünan
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
**Prof. Dr. Esra Yakut
Türk Hukuk Tarihi
**Doç. Dr. Ender Gülver
İş Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Ural Aküzüm
İdare Hukuku Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Mazlum Doğan
Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Erbayraktar
Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Osman Yılmazcan
Mali Hukuk Ana Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Setenay Yağmur
Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
**Dr. Öğr. Üyesi Zafer İçer
Bilişim Teknolojileri Hukuku
Arş. Gör. Muhittin Gönenç Hacaloğlu
Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Ahmet Eğilmez
İdare Hukuku Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Gülce Erek
Roma Hukuku Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Hazal Gül
Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Mehmet Korkmaz
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Osman Can Serttaş
Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Oğuzhan Uslu
Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. İrem Çelik
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Elif Naz Arıkan
Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
 
* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca Misafir Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.
** 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 40/A. maddesi uyarınca Misafir Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.