Akademik Kadro

Prof. Dr. Kerim Atamer
Dekan
Prof. Dr. Mustafa Tayfun Akgüner
İdare Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Rona Aybay
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Berin Ergin
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Selma Çetiner
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Haluk Günuğur
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet Kesik
Mali Hukuk Anabilim Dalı
Prof. Dr. İbrahim Hamdi Yasaman
Ticaret Hukuku
** Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
** Prof. Dr. Havva Karagöz
Roma Hukuku
**Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
* Prof. Dr. Didem Algantürk Light
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
* Prof. Dr. Samim Ünan
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm
İdare Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Mazlum Doğan
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Feyza Başar
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Osman Yılmazcan
Mali Hukuk Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Setenay Yağmur
Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı
Arş. Gör. Semih Akkök
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Arş. Gör. Ahmet Eğilmez
İdare Hukuku Anabilim Dalı
Arş. Gör. Gülce Erek
Roma Hukuku Anabilim Dalı
Arş. Gör. Hazal Gül
Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Arş. Gör. Muhittin Gönenç Hacaloğlu
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Arş. Gör. Mehmet Korkmaz
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Arş. Gör. Osman Can Serttaş
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı
Arş. Gör. Oğuzhan Uslu
Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Arş. Gör. Elif Naz Çiftçi
 
* 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca Misafir Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.
** 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 40/A. maddesi uyarınca Misafir Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilmiştir.