Dekanlık Yönetimi

Prof. Dr. Kerim Atamer
Dekan
Prof. Dr. Berin Ergin
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm
Dekan Yardımcısı
Eda Sarı
Fakülte Sekreter V.
Özgür Billur
Dekan Sekreteri
Pınar Solmaz
Kütüphane Personeli
Dolunay Enginol
Tasarım ve Bilgi İşlem Sorumlusu