Danışma Kurulu

Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 08.10.2016; Resmî Gazete Sayısı: 29851) uyarınca oluşturulan Danışma Kurulu:

  • Prof. Dr. Kerim Atamer (Dekan / Başkan)
  • Prof. Dr. Tayfun Akgüner (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
  • Prof. Dr. Selma Çetiner (Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
  • Av. Ender Kanar (İşgücü Piyasası Temsilcisi)
  • Av. Nazan Moroğlu (İşgücü Piyasası Temsilcisi)
  • Av. Süreyya Turan (İşgücü Piyasası Temsilcisi)