Dekanın Mesajı

İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesindeki Hukuk Fakültesi, Başöğretmen’imiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının ve Erzurum ile Sivas Kongreleri’nin 100 üncü yıl dönümü olan 2019 yılında kurulmuştur. Bu meşale hem yolumuza ışık tutmakta, hem de bize büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk bilinciyle Fakültemiz, 2019 yılının Eylül ayında siz öğrencilerimize kapılarını açmıştır.

Türk Hukuku’nun önde gelen bilim insanlarından oluşan akademik kadromuz, öğrencilerimizi hukuksal gelenekten geleceğe taşımaktadır. Nitekim açıldığı yıl Fakültemiz, 120 kontenjanının tamamını doldurmayı başarmıştır. Sevgili öğrencilerimizin bu tercihlerine ilişkin olarak yaptığımız ankette, akademik kadro sebebiyle bizi tercih edenler % 65 oranına ulaşmıştır.

Kökleri Roma Hukuku’na kadar uzanan hukuk sistemimizin temellerini kavrayan öğrencilerimiz, çağdaş sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkarttığı yeni hukuk dallarını tanıma olanağı bulmaktadır. Eğitimin her aşamasında kuramsal alt yapı, uygulamaya yönelik çalışmalarla desteklenmekte, böylece teorik bilgi ile pratik beceri bir arada kazandırılmaktadır.

Eğitimde sokratik yöntemin benimsendiği “Gedik Hukuk”ta, İngilizce ve Almanca’da kullanılan “Student” terimine uygun olarak; bilgiyi arayan, araştıran, sorgulayan ve nedensellik bağlarını kuran gerçek birer “üniversite öğrencisi”nin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece mezunlarımız, hukuk eğitiminin kazandırdığı geleneksel mesleklerin (hâkim, savcı, avukat) yanı sıra yasama ve yürütme erkleriyle birçok başka alanda özgüveni yüksek ve sorumluluk sahibi hukukçular olarak çalışabilecektir.

Öte yandan, 2019 yılında getirilen “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı”na kendi ders programımızı hemen uyarladık. Böylece öğrencilerimizin bu sınava da en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak istedik.

Türk Hukuku’nun geleceğinde söz sahibi olacak genç hukukçuların yetiştirilmesi için biz tüm hazırlıklarımızı yaptık; şimdi büyük bir heyecan ve coşku ile siz öğrencilerimizi bekliyoruz.

Prof. Dr. Kerim Atamer