Merkezler

MERKEZLER

  • Atatürk İlke ve İnkılapları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Gedik Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Uygulama ve Araştırma Merkezi 16 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de* yayımlanmış olan Yönetmelik ile kurulmuş ve Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çekiç müdürlüğünde faaliyet göstermekte olan bir merkezdir.

Atatürk İlke ve İnkılapları Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan Atatürk İlke ve İnkılaplarının önemine binaen bu alanda çalışmalar ve Atatürkçü düşünce analizleri yapmak; anayasal düzene bağlı, ulusal birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, ulusal kültür ve değerleri koruyucu ve yaygınlaştırıcı, Türklüğü, Türk ulusunu ve vatanını, devletin güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren konularda incelemeler ve araştırmalar yapmaya yönelik faaliyetlerde bulunur.

Bu bağlamda; ulusal yasalara ve ilkelere uygun olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler, seminerler konferanslar paneller ve sertifikalı programlar yaparak kamuyu bilgilendirme amacı doğrultusunda faaliyet gösterir.

Kütüphane arşivi düzenlemesi konusunda gerekli her türlü araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalarda bulunur.

Atatürk ilke ve inkılapları konusunda çalışma yapmak isteyenlerin çalışmalarını ve projelerin yürütümünü üstlenerek bu alanda çalışmak isteyenleri teşvik etmek gibi faaliyetlerde bulunur.

Çalışmalarında Atatürk ilke ve inkılapları konusunda kurulu diğer kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

**https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-7.htm

  • Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi 16 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de* yayımlanmış olan Yönetmelik ile kurulmuş ve Prof. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez müdürlüğünde faaliyet göstermekte olan bir merkezdir.

Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, yabancı ülkelerin hukuk sistemlerini, temel kanunlarını, yargısal içtihatlarını ve öğretilerini, Türk hukuku ile karşılaştırarak, Türk hukukunun bilimsel anlamda ilerlemesine katkı sunabilecek karşılaştırmalı hukuk çalışma ve araştırmaları yapmak; varılan sonuçları kamuoyu ile paylaşarak alenileştirmek amacıyla hareket etmektedir. Merkez, böylece hukuki uygulamalarda, inceleme ve araştırmalarda karşılaştırmalı hukukun bir bilim dalı olarak gelişimine katkıda bulunarak, hukuki problemlerin karşılaştırmalı hukukun desteği ile çözülmesini hedeflemektedir.

Bu bağlamda ulusal yasalara ve ilkelere uygun olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler, seminerler konferanslar paneller ve sertifikalı programlar yaparak kamuyu bilgilendirme amacı doğrultusunda faaliyet gösterir.

Kütüphane arşivi düzenlemesi konusunda gerekli her türlü araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalarda bulunur.

Karşılaştırmalı hukuk alanında çalışma yapmak isteyenlerin çalışmalarını ve projelerin yürütümünü üstlenerek faaliyette bulunur.

Çalışmalarında karşılaştırmalı hukuk alanında kurulu diğer kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

**https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-8.htm

(İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi 17.08.2020 tarih ve 31216 sayılı Resmi Gazete ile değiştirilmiştir. Değişiklik metni için bkz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200817-4.htm)

İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 17.08.2020 tarih ve 31216 sayılı Resmi Gazete ile değişik hali için tıklayınız.)

  • İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 10 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de* yayımlanmış olan Yönetmelik ile kurulmuş bir merkezdir.

Disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar üzerinde yoğunlaşarak, bilimsel yöntemlerle, insan haklarının tanımı, korunmasını ve geliştirilmesi, teorik ve pratik uygulamalar bağlamında incelenmesi ile uğraşacak olan merkez çıkan sonuçlar üzerinde araştırmalar yapmaya yönelik faaliyette bulunur.

Bu bağlamda ulusal yasalara ve ilkelere uygun olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler, seminerler konferanslar paneller ve sertifikalı programlar yaparak kamuyu bilgilendirme amacı doğrultusunda faaliyet gösterir.

Kütüphane arşivi düzenlemesi konusunda gerekli her türlü araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalarda bulunur.

İnsan hakları konusunda çalışma yapmak isteyenlerin çalışmalarını ve projelerin yürütümünü üstlenerek faaliyette bulunur.

Çalışmalarında insan hakları konusunda kurulu diğer kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

**https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160610-6.htm

  • Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 15 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de* yayımlanmış olan Yönetmelik ile kurulmuş ve Prof. Dr. Haluk Günuğur müdürlüğünde faaliyet göstermekte olan bir merkezdir.

Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa Birliği ve Avrupa konularında ulusal ve uluslararası nitelikte, ekonomik, sosyal, siyasal, hukuksal, sportif ve teknolojik alanlarda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları, müsabakalar ve diğer etkinlikler aracılığı ile uluslararası işbirliğinin ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesine ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne siyasi, ekonomik, hukuki, bilimsel, sosyo-kültürel ve sportif yönden uyum ve bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmak; talep durumunda ilgili resmi ve özel kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içinde çalışmak ve etkinlikler düzenlemektir.

Özellikle Avrupa Birliği Hukuk Düzeni ve Avrupa Birliği merkezli bir şekilde gerçekleşmekte olan hukuki çalışmaları inceleyen ve bu alanda başkaca araştırma ve çalışmalar yapmayı amaç edinen bir merkez olan Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu bağlamda ulusal yasalara ve ilkelere uygun olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler, seminerler konferanslar paneller ve sertifikalı programlar yaparak kamuyu bilgilendirme amacı doğrultusunda faaliyet gösterir.

Kütüphane arşivi düzenlemesi konusunda gerekli her türlü araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalarda bulunur.

Avrupa Birliği konusunda çalışma yapmak isteyenlerin çalışmalarını ve projelerin yürütümünü üstlenerek faaliyette bulunur.

Çalışmalarında Avrupa Birliği konusunda kurulu diğer kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.

**https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130415-2.htm