Özel Hukuk Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Öğrencilerimiz,

Toplu halde yaşayan insanlar arasında çok çeşitli konularda uyuşmazlık çıkabilmektedir. Aslında insanın doğası gereği, farklı düşüncelere sahip olunması ve bu düşüncelerin çatışması olağandır. Ancak bu tarz çatışmaların toplumu kaos ortamına itmemesi ve medeni bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekir.

Medeni bir çözüm için en etkili araç olan hukuk -ve daha çok da bireyler arası ilişkileri düzenlemeyi amaç edinen özel hukuk- bu ilişkileri düzenlemek için belli kurallar ihdas etmektedir. Bu kuralların bireylerin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılaması ise mutlak bir zorunluluktur. Bunun yanında ihdas edilen kuralların uygulanabilmesi ve denetlenebilmesi de elzemdir. Ancak bu kuralların, her şeyden önce insan hakları ile temel hak ve özgürlüklere ve ayrıca de evrensel hukukun temel prensiplerine uygun olması şarttır. Bu zorunluluğun bilincinde olmak, bir hukukçu için olmazsa olmazdır. Bu bağlamda toplumun ihtiyaçlarını fark ederek, bu ihtiyaçlara çağın gereklerine uygun, akılcı ve medeni çözümler getirebilen, hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş hukukçular, en büyük ihtiyaçtır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi de bu farkındalıkla genç hukukçular yetiştirmeyi amaç edinmekte ve gerek hukuku yaratan gerekse de uygulayan müstakbel hukukçuları bu bilinçle eğiterek meslek hayatlarına hazırlamaktadır.

Bu amaçla, deneyimli ve kıdemli öğretim üyeleri ile genç ve dinamik öğretim üyelerini dengeli biçimde bir araya getiren İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, akademik kadrosu; öğrencilerine özel hukukun, medeni hukuktan ticaret hukukuna, iş hukukundan deniz hukukuna kadar her alanında kapsayıcı bir hukuki alt yapı sağlamayı amaç edinmektedir. Bu kapsamda sadece teorik bir bilginin değil, uygulamaya dönük bir eğitimin verildiği derslerin her birinde, öğrencinin derse aktif katılması ve sorgulayıcı bir anlayışla bilgiye ulaşması hedeflenmektedir. Bu şekilde lisans eğitimini tamamlamış genç hukukçuları, parlak bir meslek hayatı beklemektedir.

Tüm öğrencilerimize, başarılı bir lisans eğitimi ve akabinde başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum.