Fakülte Yönetim Kurulu

Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Prof. Dr. Kerime Derya BEYDAĞ

Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Prof. Dr. Şakir DİNÇŞAHİN

Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Prof. Dr. Sefer ADA

Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Doç. Dr. Polat TOPUZ

Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Doç. Dr. Fatih TARLAK

Üye(Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye) – Dr. Öğr. Üyesi Tansen TAYGUR ALTINTAŞ