Fakülte Hakkında

Sağlık Bilimleri Fakültemiz ülkemizde hızla gelişmekte olan sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda insan gücü yetiştirmek amacıyla 2017 yılında kurulmuş, 2017-2018 yılı Güz Döneminde ilk öğrencileri ile buluşmuştur. Kuruluş aşamasında açılan Çocuk Gelişimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerine ilaveten 2018 yılında Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik bölümlerini de bünyesine dahil ederek kapasitesini genişleten fakültemiz sağlık bilimlerine ve sektörüne olan katkılarını artırarak devam ettirmektedir.

Bölümlerin öğretim programlarında uygulama ve teori arasındaki dengeye özel bir önem gösterilmiş önemli kavramların ve yaklaşımların öğrenilmesinin yanı sıra gerçek yaşam deneyimlerine ve uygulamalı örneklere geniş yer verilmiştir. Temel yaklaşımımız; öğrencilerimize interaktif öğrenme ortamı, zengin ders materyalleri, staj ve araştırma fırsatları sunarak, öğrenmelerini destekleyici bir ortam sağlamaktır.

Fakültemiz mesleki yeterliliğin yanı sıra yaşam boyu öğrenme merakı içinde olan, bilimsel düşünceye sahip, yenilikçi ve girişimci, içinde yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlı, kültürel ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyonumuz
Eleştirel düşünen, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenmeye açık, mesleki yetkinliğe ve etik değerlere sahip bireyler yetiştiren, uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim veren, araştırmalar ve uygulamalar yapan, toplumsal sorunlara duyarlı, sektörel işbirliklerine açık, yenilikçi ve girişimci bir fakülte olmaktır.

Vizyonumuz
Ülkemizin toplum sağlığı ile ilgili politikalara yön veren, sağlık bilimleri alanında eğitim, araştırma ve topluma hizmet uygulamaları ile ulusal ve evrensel düzeyde fark yaratan, uluslararası bilimsel platformlarda izlenilen ve kaynak gösterilen bir fakülte olmaktır.

Temel Değerlerimiz

  1. Tüm paydaşlarla bütünleşme ve işbirliği
  2. Kalite ve verimlilik
  3. Etik ilkelere bağlılık
  4. Evrensel ve toplumsal değerlere saygı
  5. Çözüm odaklılık
  6. Bireye ve farklılıklarına saygı
  7. Bireye, topluma ve çevreye duyarlılık
  8. Sürdürülebilir yaşam ilkelerine bağlılık
  9. İnsan hakları ve evrensel hukuk ilkelerine bağlılık
  10. Yenilikçilik ve girişimcilik

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kataloğu için TIKLAYINIZ