Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı, multidisipliner bilimler arasında yer almakta ve uygulama şekli ile ise sanat olarak değerlendirilmektedir. Bilim ve sanat olarak değerlendirilen beslenme; yapı taşı birey olan toplumun sağlığının geliştirilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Sağlık bireyin tam bir iyilik halinde olması olarak nitelendirilir. Sağlıklı birey sağlıklı toplumları oluşturabilir. Sağlığı etkileyen en önemli çevresel faktör ise beslenmedir. Bireysel ve toplumsal sağlık sorunlarının önlenmesinde beslenme büyük önem taşır, özellikle yetersiz beslenme (protein, enerji ve vitamin yetersizlikleri), aşırı beslenme (obezite), gibi durumlar besin tüketimi ve beslenme yönetimi ile önlenebilen problemlerdir. Bireyin yaşam boyu beslenmesinin yönetimi ve denetiminde diyetisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Diyetisyenlik gün geçtikçe ilgi gören bir meslek olup mezunlar için geniş iş olanakları sunulmaktadır. Diyetisyenlerin çalışma alanının başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Özellikle yataklı ve yataksız tedavi kurumlarında, hastalığa özel kurulmuş birimlerde (obezite, diyabet, onkoloji, kardiyoloji vb.) klinik ve poliklinik hizmeti sunmaktadır. Sağlık kuruluşlarında diyetisyenler tıbbi beslenme uzmanı olarak nitelendirilmektedir. Beslenmenin Bilimsel alt yapısının derinleşmesiyle diğer mesleklerde olduğu gibi mesleki uzmanlaşma alanları gelişmiştir. En çok ilgi çeken alanları, sporcu diyetisyenliği ve diyabet diyetisyenliğidir. Diğer iş olanakları ise, Eğitim ve menü denetimi/yönetimi (ilköğretim ve okul öncesi okullar, huzurevleri, otel ve restoranlar) çeşitli besin ve besin destek ürünlerinin tanıtım ve pazarlaması ve bireysel beslenme ve danışmanlık merkezi hizmetleri olarak sıralanabilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Beslenme ve Diyetetik bilim dalında lisans mezunları ‘Diyetisyen’, yüksek lisans mezunları ise ‘Beslenme ve Diyet Uzmanı’ unvanı elde eder.

Misyonumuz
Uluslararası eğitim standartları çerçevesinde eğitim ile toplum sağlığının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin artırılması için beslenme ve sağlık alanında mesleki ve bilimsel yetkinlik sahibi, yaşam boyu öğrenmeye açık, insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyona sahip, tercih edilen, önerilen, örnek alınan lider bir bölüm olmaktır.