Beslenme ve Diyetetik

Diyetisyenler; Kişilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı şekilde beslenebilmesi için tıbbi beslenme programlarının hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun bir şekilde pişirilip sunulması konusunda çalışan, var olan besin kaynaklarının sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, bireylerin yaşına, cinsine,  fiziksel aktivitesine, biyokimyasına, yaşam tarzına, mevcut sağlık durumuna uygun beslenme programları veya diyetleri düzenleyen sağlık profesyonelleridir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar diyetisyenliğin yakın gelecekte meslekler arasında en iyi yerde ve popüler olacağını göstermektedir.  Beslenme ve Diyetetik programının amacı öğrencilere beslenme ve diyetetiğin temel ilkeleri üzerine kurulmuş güncel bir eğitimin verilmesidir.

İnsan sağlığının geliştirilmesi adına; sağlıklı beslenmenin toplum tarafından bilinmesi için verilen beslenme ve diyetetik eğitiminde;  toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların önceden belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönetilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besinsel gereksinimlerinin belirlenmesi, toplu beslenme hizmeti verilen kurumlarda yemek servislerinin yönetim ve organizasyonu, hastalıklardan korunma, oluşmuş hastalığın ilerlemesinin önüne geçme ve tedavi etmede kullanılacak diyet programlarının planlanması ve uygulanması konuları ele alınarak, eğitim programlarına yönelinmesi önemlidir.

Birey ve toplum sağlığını doğrudan etkileyen beslenme konusunda, toplum ve birey için gerekli sistemleri kuracak, geliştirecek ve sürdürecek profesyonelleri yetiştirmek hedefimizdir.  Bu nedenle bu programda beslenme ve diyetle ilgili tüm terim, kavram ve kuramlar öğretilip, sahip oldukları bilgileri sağlık, eğitim ve iş alanında kullanmalarını sağlamak amaçlarımızdandır.

Diyetisyenlerin çalışma alanının başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Özellikle yataklı ve yataksız tedavi kurumlarında, hastalığa özel kurulmuş birimlerde (obezite, diyabet, onkoloji, kardiyoloji vb.) klinik ve poliklinik hizmeti sunmaktadır. Sağlık kuruluşlarında diyetisyenler tıbbi beslenme uzmanı olarak nitelendirilmektedir. Beslenmenin bilimsel alt yapısının derinleşmesiyle diğer mesleklerde olduğu gibi mesleki uzmanlaşma alanları gelişmiştir. En çok ilgi çeken alanları, sporcu diyetisyenliği ve diyabet diyetisyenliğidir. Diğer iş olanakları ise, Eğitim ve menü denetimi/yönetimi (ilköğretim ve okul öncesi okullar, huzurevleri, otel ve restoranlar) çeşitli besin ve besin destek ürünlerinin tanıtım ve pazarlaması ve bireysel beslenme ve danışmanlık merkezi hizmetleri olarak sıralanabilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Beslenme ve Diyetetik bilim dalında lisans mezunları ‘Diyetisyen’, yüksek lisans mezunları ise ‘Beslenme ve Diyet Uzmanı’ unvanı elde eder.

Misyonumuz

Uluslararası eğitim standartları çerçevesinde eğitim ile toplum sağlığının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin artırılması için beslenme ve sağlık alanında mesleki ve bilimsel yetkinlik sahibi, yaşam boyu öğrenmeye açık, insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyona sahip, tercih edilen, önerilen, örnek alınan lider bir bölüm olmaktır.