Dekanın Mesajı

Yaşamın başlangıcından itibaren en eski yazıtlarda ölümsüzlük arayışları yer almıştır. Tıbbın ve teknolojinin gelişimi ile ölümsüzlük arayışının yerini sağlıklı ve uzun yaşama ulaşabilmek almıştır. Dolayısıyla günümüzde sağlık alanındaki gelişmeler bireylere daha uzun ve sağlıklı yaşam olanağı tanımakta, doğuştan beklenen yaşam süresi de her geçen yıl daha da yükselmektedir. Yaşam sürelerinin uzaması ile hem nüfustaki ve hem de yaşa bağlı kronik hastalıklardaki artış sağlık hizmeti sunumunun kapsamını büyütmekte ve birçok alanda sağlık çalışanına ihtiyacı artırmaktadır. Bireylerin sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi, hastalandıklarında bakımı ve sonrasında rehabilitasyonu sağlık profesyonellerinin interdisipliner çalışmaları ile gerçekleşebilmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık alanındaki meslek gruplarının yetişmesini hedefleyerek; Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Çocuk Gelişimi olmak üzere en özellikli alanları bir araya getirmiştir.

2017-2018 akademik yılları arasında Çocuk Gelişimi bölümüne ilk öğrencilerini almaya başlayan fakültemiz, 2018-2019 akademik yılları arasında Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerini açarak eğitimine devam etmektedir.

Ülkemizin geleceğini şekillendirmede etkin rol oynayan siz öğrencilerimizi profesyonel nitelikte mesleki becerilerini kanıta dayalı uygulamalar ile birleştirebilen; sorun çözme becerisi, mesleki değerler ve etik karar verme yeteneği kazanmış; interdisipliner çalışabilme özelliklerine sahip yenilikçi meslek üyeleri olarak yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak meslek üyelerini yetiştirme görevini üstlenirken, siz öğrencilerimizden de yaşamınız boyunca bilinçli,  mesleki yönden donanımlı, nitelikli, araştırma odaklı, etik değerlere sahip, inovatif ve proaktif sağlık profesyoneli olmanızı bekliyoruz.

Aramıza katılan ve bizlerle birlikte olan tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz.