Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

İstanbul Gedik Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 07.03.2018 tarihinde kurulmuş olup, 2018-2019 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, doğum öncesinde veya doğum sırasında açığa çıkmış ya da daha sonra oluşmuş birçok hastalık, engel ve yetersizliğin yol açtığı hareket bozukluklarının tedavisinde, vücuda yeni fonksiyonların kazandırılmasında ve kaybedilen fonksiyonun geri kazanılmasında, günlük yaşamda bağımsızlık düzeyinin geliştirilmesinde, kas-iskelet sisteminde oluşan ağrıların giderilmesinde ve yaşam kalitesinin artırılmasında etkin olan bir bilim dalıdır.

Fizyoterapist; hem sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında sağlıklı bireyler için koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon programları planlayan ve uygulayan, hem de mesleğe özgü ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak hekim tarafından tanısı konmuş hastaların fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını belirleyen ve bu doğrultuda hastanın fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan ve uygulayan sağlık profesyonelidir. Fizyoterapist olabilmek için, bu mesleğin eğitimini veren 4 yıllık bir lisans programının başarı ile bitirilmiş olması gerekmektedir. Sağlık profesyonelleri olarak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olan fizyoterapistler diğer sağlık profesyonelleri ile açık ve eşit profesyonel ilişkiler içerisinde interdisipliner bir anlayışla özerk olarak çalışır.

Fizyoterapistlerin çalışma alanları her geçen gün artmaktadır. Bunlar arasında; ortopedik problemler, nörolojik hastalıklar, kalp-dolaşım ve solunum sistemi hastalıkları, romatolojik hastalıklar, çocuk hastalıkları, spor yaralanmaları, el yaralanmaları ve cerrahisi sonrası gelişen problemler, obstetrik ve ürojinekolojik durumlar, beyin cerrahisi, plastik cerrahi ve genel cerrahi sonrası gelişen sağlık sorunları, yenidoğan, erken doğum, devamlı bakım ve reanimasyon, evde bakım, yoğun bakım, ağrı tedavisi ve koruyucu rehabilitasyon başta gelmektedir.

Öğrencilerimiz 8. yarıyılın sonunda toplam 240 AKTS’lik derslerini tamamladıktan sonra kamu ve özel sektör hastanelerinde, polikliniklerde, sağlık ocaklarında, spor kuruluşları ve kulüplerinde, sağlık, spor ve fitness merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, halk sağlığı merkezlerinde, okullar ve engelli çocuklara yönelik okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel tıp merkezlerinde, özel dal merkezlerinde, çocuklar ve yaşlılara yönelik bakım ve eğitim merkezlerinde, zihinsel, görsel ve işitsel engellilere yönelik rehabilitasyon merkezlerinde, belediyelerde, bakanlıklarda, evde bakım merkezlerinde, hasta veya engeli olan kişilere yönelik merkezlerde yürütülen fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına karar verecek ve bu uygulamaları gerçekleştirebilecek yetkinliği kazanmış olarak mezun olur ve “fizyoterapist” unvanını alırlar.

Klinik çalışmanın yanı sıra fizyoterapistler yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edip çalışmalar yaparak mesleklerinde akademik olarak ilerleyebilirler.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon; vücut sistemlerinin fiziksel fonksiyonlarını ölçen ve değerlendiren teknikleri, yaşam kalitesini arttıran, fonksiyonel kapasiteyi geliştiren fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını ve müdahalelerini içeren bir bilim dalı olduğu için bölümümüzün ders programı kapsamlı değerlendirme ve ölçme yöntemlerini uygulama, bu yöntemlerden elde edilen sonuçları organize etme, fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarını uygulama, rehabilitasyonda kanıt temelli uygulamalar ve toplum temelli rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri çerçevesinde, multidisipliner çalışmanın ve bilgili, etik, hümanist ve profesyonel yaklaşımların önemi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Misyonumuz
Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin profesyoneller yetiştirmek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, multidisipliner çalışmalar yürütmek ve fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini toplum yararına sunmaktır.

Vizyonumuz
Toplum sağlığı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesinde etkili hizmet ve politikalar üreterek uluslararası bilimsel platformlarda izlenilen ve kaynak gösterilen, alanında saygın ve önder bir bölüm olmaktır.