Koordinatörlükler

Eğitim ve öğretim koordinatörlüğü: Arş. Gör. Tuba Eryiğit

Laboratuvar Sorumlusu: Arş. Gör. Tuba Eryiğit

Bilimsel Etkinlikler Koordinatörlüğü:  – Arş. Gör. Nefise  Özok Bulut

Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü: Arş. Gör. Hilal Arslan

Erasmus Koordinatörlüğü: Arş. Gör. Merve Korkmaz

Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü: Öğr. Gör. Sıla Yılmaz