Koordinatörlükler

Eğitim ve Öğretim Koordinatörlüğü: Arş. Gör. Tuba Eryiğit

Laboratuvar Sorumlusu: Arş. Gör. Tuba Eryiğit

Bilimsel Etkinlikler Koordinatörlüğü:  – Arş. Gör. Nefise  Özok Bulut

Sosyal Etkinlikler Koordinatörlüğü: Dr. Öğr. Üyesi Hilal Arslan

Erasmus+ Koordinatörlüğü:

Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü: Öğr. Gör. Sıla Yılmaz