İş Sağlığı ve Güvenliği

Bölümümüz, Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında 29/03/2017 tarihinde kurulmuş olup, 2017-2018 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüzün temel amacı, toplumda eksikliği hissedilen iyi ve kaliteli eğitim almış İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri yetiştirmektir. Öğrencilerimize sağlık, mühendislik, eğitim, hukuk  ve istatistik alanında eksiksiz ve güncel bir eğitim vermek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda uygulamalar düzenleyip, verilen eğitimi yaşama aktarmak hedeflenmektedir. 

Bölümümüz mezunları; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olmak üzere, akademik kurumlar, kamu ve özel iş yerleri ve sivil toplum örgütlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili bölümlerinde hizmet ve eğitim görevleri yapabilmektedir.

Misyon

Evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle; bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyon

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından bilgi ve beceri ile donatılmış şekilde mezun etmeyi ve mezunlarının, çalışanların sağlık düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yer almasını hedeflemektedir.