Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, üstün yetenekli, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suça itilmiş çocuklar ile hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal ve öz bakım) değerlendirebilen, bu değerlendirmeye dayanarak gelişimsel eğitim programları hazırlayan, bunun yanı sıra ailelere, eğitimcilere ve topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmektedir. Çocuk gelişimciler çocuklara, eğitimcilere ve ailelere yönelik verdikleri bu hizmetlerle fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı, araştıran, eleştiren, sorgulayan, ahlaki ve kültürel değerlere sahip, girişimci ve yenilikçi bir toplumun oluşmasına çok önemli katkılar sağlayan bir meslek grubudur.

Bölümümüz öğretim programı öğrencilerimize, çocukların gelişim düzeylerini belirleme, gelişimlerini izleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama, gelişimsel gereksinimlere uygun öğrenme çevresi hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme yetkinlikleri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır.

Dersler her yıl güz ve bahar sömestrlerinde verilir. 8. Yarıyılın sonunda toplam 240 AKTS’lik derslerini tamamlayan öğrenciler, uygulama derslerini de tamamlamak koşuluyla mezun olmaya hak kazanırlar. Hazırlık sınıfından muaf veya tamamladıktan sonra okul en az 4, en fazla 7 yılda tamamlanmak zorundadır.

Bu programdan mezun olanlar çeşitli özel ve kamu kurumlarında Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapmaktadırlar.

Misyonumuz
Eleştirel düşünen, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenmeye açık, multidisipliner çalışma anlayışına, mesleki yetkinliğe, etik ve evrensel değerlere sahip çocuk gelişimciler yetiştiren, uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim veren, araştırmalar ve uygulamalar yapan, toplumsal sorunlara duyarlı, yenilikçi uygulamalar geliştiren bir bölüm olmaktır.

Vizyonumuz
Ülkemizin çocuk gelişimi ile ilgili politikalarına yön veren, sağlık bilimleri alanında eğitim, araştırma ve topluma hizmet uygulamaları ile ulusal ve evrensel düzeyde fark yaratan, uluslararası bilimsel platformlarda izlenilen ve kaynak gösterilen bir bölüm olmaktır.