Danışma Kurulu

Prof. Dr. Berin ERGİN Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür V. / Başkan
Prof. Dr. Fazıl Kerim ATAMER Hukuk Fakültesi Dekanı / Üye
Doç Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ Kamu Hukuku Böl. Bşk. / Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gonca EROL Adalet Program Başkanı / Üye
Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT İstanbul Üni. Özel Hukuk Böl. Bşk. / İş Sağlığı ve Güvenlik Hukuk A.B.D. / Üye
Av. Süreyya TURAN Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı / Üye
Av. Ergin Yıldırım AKIN Av. Ergin Yıldırım Hukuk Bürosu / Üye