Bölüm Başkanının Mesajı

Uluslararası ticari ve finansal süreçlerin küresel ekonomiyi şekillendirdiği günümüz dünyasında, ülke ekonomileri ve ekonomi politikaları ile şirket yönetimlerinin bu sürece ayak uydurması büyük önem taşımaktadır.

Farklı koşullara sahip uluslararası pazarlarda değişen talep yapılarını anlamak, bunlara hızlı yanıt vermek, özgün ve hızlı stratejiler geliştirmek, yönetimsel adaptasyonları gerçekleştirmek küresel rekabetin temel koşullarıdır.

Bu anlayıştan hareketle Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölümü;  öğrencilerine Ekonomi, Uluslararası Ekonomi, İşletme, İthalat ve İhracat Yönetimi, Uluslararası Finansal Sistemin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi, Uluslararası Ticaret Teorileri, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası Para Sistemi, Uluslararası Yatırımlar, Uluslararası İşletmeler, Ticaret ve Borçlar Hukuku, Gümrük Mevzuatı, Tedarik Zincirleri ve Lojistik alanlarında verdiği kapsamlı ve güncel teorik eğitim yanında 7+1 sistemi ile öğrencilerimizin sekizinci yarıyılda işletmelerde uygulamalı eğitim görmesine de fırsat sunan bir öğretim planına sahiptir.

Bölümümüzün Misyonu, “Uluslararası ticaret ortamını ve finans piyasalarını analiz edebilecek, ticari ve finansal fırsat ve tehditleri öngörebilecek, süreçleri yönetebilecek yetkinliğe sahip, uyum yetisi yüksek ve açık görüşlü, sosyal ve doğal çevresine değer katan, etik ilkelere saygılı, araştırmacı, uzman, yönetici ve liderleri yetiştirmektir.”

Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölüm Başkanı