Bölüm Başkanının Mesajı

Uluslararası ticaret ve finansal süreçlerin küresel ekonomiyi şekillendirdiği günümüz dünyasında, ülkelerin ekonomisi ve politikaları ile şirketlerin yönetiminin bu sürece ayak uydurması önemlidir.

Farklı koşullara sahip uluslararası pazarlar için farklı ve hızlı stratejiler geliştirmek, yönetimsel adaptasyonlar ve değişen talep yapılarını anlamak ve bunlara hızlı yanıt vermek küresel rekabetin temel koşuludur.

Bu anlayıştan hareketle Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü;  öğrencilere öncelikle ekonomi, işletme, istatistik, ithalat ve ihracat yönetimi, küresel finansal sistem ve işleyişi, uluslararası ekonomi, uluslararası para sistemi alanlarında teorik eğitim vermektedir. uluslararası yatırımlar, uluslararası finansman ve uluslararası işletmeler.

Bölümün temel amacı, küresel bir vizyona sahip, uluslararası ticaret ve finansın temel motivasyonlarını yorumlayabilen, günümüzde küresel ticareti belirleyen temel değişkenleri sorgulayabilen ve yönetebilen bireyler yetiştirmektir.

Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Bölüm Başkanı