Misyon

Uluslararası ticaret ortamını ve finans piyasalarını analiz edebilecek, ticari ve finansal fırsat ve tehditleri öngörebilecek, süreçleri yönetebilecek yetkinliğe sahip, uyum yetisi yüksek ve açık görüşlü, sosyal ve doğal çevresine değer katan, etik ilkelere saygılı, araştırmacı, uzman, yönetici ve liderleri yetiştirmek.