İşveren Anketi

Bu anket, İstanbul Gedik Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi  Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans ile Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümleri mezunlarının çalışma hayatında daha etkin ve verimli bir performans sergilemelerini, çalıştıkları kuruma, kuruluşa, işletmeye, topluma ve çevreye daha yüksek değerler katmalarını sağlayıcı bir eğitim verebilme sürecimizde bize yol gösterecek nesnel bir veri seti oluşturma düşüncesiyle hazırlanmıştır.

Gerek üniversitemizi gerekse Fakültemizi ve bölümümüzü rakipleri arasında daha saygın ve başarılı bir düzeye yükseltebilmemiz, mezuniyetiyle onur duyulan bir kurum ve bölüm yapma arayışlarımız öncelikle öğrencilerimizin istihdam edildiği ve/veya yönettiği kuruluşlardan gelecek görüş ve önerilerle  mümkün olabilecektir.

Bölümümüz Öğretim Amaçlarının, Öğrenim Çıktılarının ve müfredatımızın nesnel ölçütlere göre belirlenmesi sürecinde siz değerli işverenlerin ve yöneticilerin mezunlarımızın iş ve çalışma hayatındaki performanslarıyla ilgili görüş ve değerlendirmeleri şüphesiz bizler için en sağlam ve iyi referans ve kaynaklardan biridir. Bu çerçevede; bizlere ve gelecekteki öğrencilerimize çağın ve iş hayatının gereklerine uygun bir eğitim verme çabalarımıza  ışık tutma ve yol gösterme sürecinde aşağıda linkini sunduğumuz  İŞVEREN ANKETİ’ni doldurarak kuruluşunuzda/firmanızda çalışan İstanbul Gedik Üniversitesi  Uluslararası Ticaret Bölümü ve/veya Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü MEZUNLARIMIZ konusundaki algı ve kanaatinizi belirtmenizi saygı ve sevgilerimizle ve önemle rica ederiz.

İŞVEREN ANKETİ LİNKİ: https://forms.gle/uwSYB1uQc8ahQVHL8