Mezun Anketi

İstanbul Gedik Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret, uluslararası Ticaret ve Finans ve Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümlerinin değerli mezunları.

Gerek üniversitemizi gerekse Fakültemizi ve bölümümüzü rakipleri arasında daha saygın ve başarılı bir düzeye yükseltebilmemiz, mezuniyetiyle onur duyulan bir kurum ve bölüm yapma arayışlarımız öncelikle sizlerden gelecek görüş ve önerilerle  mümkün olabilecektir. Bölümümüz Öğretim Amaçlarının, Öğrenim Çıktılarının ve müfredatımızın nesnel ölçütlere göre belirlenmesi sürecinde siz değerli mezunlarımızın iş ve çalışma hayatındaki deneyimleriniz, kişisel görüş ve değerlendirmeleriniz şüphesiz bizler için en sağlam ve iyi referans ve kaynaktır. Bu çerçevede; bizlere ve gelecekteki öğrencilerimize çağın ve iş hayatının gereklerine uygun bir eğitim verme çabalarımıza  ışık tutma ve yol gösterme sürecinde aşağıda linkini sunduğumuz  MEZUN ANKETİ’ni doldurmanızı saygı ve sevgilerimizle ve önemle rica ederiz.

MEZUN ANKET LİNKİ: https://forms.gle/Rt3hksmj91oCkR9d8