Bilimsel Araştırma ve Projeler

Bilimsel Araştırma Projesi: Pendik İlçesi’nde Bulunan Mesleki ve Teknik Liselerin ve Meslek Yüksek Okulları’nın İş Kolları Yönelim Haritasının Belirlenmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil
Proje Yürütücüsü Yardımcısı: Doç. Dr. Tuna Uslu
Araştırmacı: Arş. Gör. Serkan Soyak
Araştırmacı: Arş. Gör. Tolga Sezdi
Proje Süresi : 2017-2018

Bu projenin amacı Pendik ilçesinin mesleki ve teknik iş kolları yönelim haritasının diğer bir ifadeyle iş kolları kümelenmesini Avrupa Yeterlilik çerçevesinde belirlemektir. Bu çerçevede 5 hedefe ulaşılması planlanmaktadır:

  1. Pendik ilçesinin mesleki ve teknik lise ve meslek yüksekokulu profilinin çıkarılması,
  2. Pendik’de bulunan teknik ve mesleki liselerin ve meslek yüksekokulları programlarının Avrupa Yeterlilik Çerçevesi’nde sınıflandırılması,
  3. Pendik’in mesleki ve teknik eğitim kümeleme analizinin yapılması ve ilçede bulunan eğitim kurumlarının uyguladıkları programların hangi sektörlere ve iş kollarına yönelik  emek gücü yetiştirdiklerinin tespit edilmesi,
  4. İlçedeki paydaşlarla mesleki ve teknik eğitime ilişkin SWOT analizi yapmak amacıyla elde edilen verilerin bir çalıştay düzenlenerek paylaşılması ve tartışılması,
  5. Daha kapsamlı yapılması planlanan bölgesel bir projeye öncü bir çalışma yapmak ve ölçek oluşturmak.

Projenin kapanış etkinliği olarak da 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü, İstanbul Gedik Üniversitesi’nde, Mesleki Yeterlilikler Kurumu Uzmanı Mustafa Özgen, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Direktörü Hüseyin Yılmaz ve İş Güvenliği Uzmanı/Kalite Uzmanı Hilal Sümer’in konuşmacı olarak katıldığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir.