Projeler

Öğrencilerin derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullandığı, mühendislik standartlarını ve gerçekçi koşulları/kısıtları içeren ana tasarım deneyimini kazandırmak için Mekatronik Sistem Tasarımı, Diploma Tezi/Projesi dersleri eğitim planında yer almaktadır. Bu derslere ek olarak Disiplinlerarası Tasarım Projesi dersi özellikle disiplinlerarası proje yürütme konusunda öğrencilere gerekli yetkinlik ve tecrübeyi katmak için fakülte genelinde yer almaktadır. Disiplinlerarası Tasarım Projesi dersinde proje konuları öğretim üyeleri/görevlileri ve program başkanlıkları tarafından çok disiplinli çalışmalara da uygun olacak şekilde, öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanabilecekleri, mühendislik standartlarını, gerçekçi kısıtları ve koşulları içerecek bir ana tasarım deneyimi oluşturacak şekilde belirlenmektedir.

Bu kapsamda programımız öğretim elemanlarının öğrencilerimize proje desteği verdiği alanlar aşağıda listelenmiştir.

  • Doç. Dr. Savaş Dilibal : Akıllı Eyleyici Sistemleri, Üretim Teknolojilileri, Malzeme Davranışları
  • Doç. Dr. Özden Aslan Çataltepe : Fizik, Süper İletken Malzemeler, Termodinamik
  • Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Uğur Yerden : Mekatronik Sistemler, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Yenilebilir Enerji Sistemleri, Nesnelerin İnterneti
  • Dr. Öğr. Üyesi Haydar Şahin : Makine Teorisi ve Dinamiği, Mühendislik Tasarımı
  • Arş. Gör. E. Tuğberk Gülnergiz : Biyomekatronik Sistemler, Mekatronik Sistem Tasarımı, Bilgisayar Destekli Üretim
  • Arş. Gör. Bilal Görmüş : Sistem Dinamiği ve Kontrolü, Kontrol Sistemleri
  •  : Gömülü Sistem Programlama, Güç Elektroniği, Kontrol Sistemleri

PROJE EVRAKLARI

KILAVUZLAR

ŞABLONLAR