Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı; üniversite – sanayi işbirliği içerisinde başta savunma ve otomotiv sanayi olmak üzere birçok endüstriyel alanda ihtiyaç duyulan robotik sistemlerin tasarım ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi için disiplinler arası bilimsel araştırmalar yapmaktır. Yapılan teorik araştırmalar, merkez aracılığıyla robotik uygulamalara dönüştürülmektedir.

Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, endüstriyel uygulamaların yanı sıra katmanlı imalat teknolojisi ile esnek robotik sistemler gibi teknolojik alanlarda robotik sistemlerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Katmanlı imalat yöntemi ile geliştirilen esnek robotik sistemlerin endüstriyel robotlarla birlikte kullanılması ile ilgili araştırma çalışmaları devam etmektedir.

Endüstriyel ve işbirlikçi (kollaboratif) robotlarda gripper sistemi robotun fonksiyonelliğini sağlayan en önemli alt sistemdir. RTUM içerisinde robot gripper sistemlerinin kinematik analizi, kavrama dinamiği ve gripper-iş parçası temasının mekaniği ve kontrolü ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir.

Ayrıca, Mekatronik Mühendisliği Lisans/Lisansüstü öğrencileri bitirme projelerinde ve lisansüstü tezlerinde Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı, Gedik Kaynak / GeKa Robot Bölümü imkanları kullanılarak robotik uygulamalar geliştirilmektedir.