Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. H. Şaduman Okumuş (Dekan / Başkan)
  • Prof. Dr. Ahmet Kesik (İşgücü Piyasası)
  • Dr. Ümit Bozoklu (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Başkanı)
  • Gökhan Terzi (İşgücü Piyasası Temsilcisi)
  • Nazmi Coşkun (İşgücü Piyasası Temsilcisi)
  • Yük. Müh. Mesut Özdemir (İşgücü Piyasası Temsilcisi)