Stratejik Planlar

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünün, Seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri sürdürülebilir eğitim programları ile yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten,  mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olarak belirlediği öncelikler ve gereklilikler dikkate alınarak, Üniversitenin Stratejik Planlama Ekibi  tarafından 2019-2023 Stratejik Planı son şekline getirilmiştir. Bilgi üretimi ve bilginin faydaya dönüşümü önemsenerek hazırlanan bu stratejik planın, tüm çalışanlarımıza rehber ve topluma referans olarak iş görmesi hedeflemektedir.

Stratejik Plan, İstanbul Gedik Üniversitesi olarak, başta kurumsallaşma, kalite güvencesi ve tanınırlık olmak üzere temel kurumsal hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki yıllar içinde atacağımız adımları, hayata geçireceğimiz eylem planlarımızı içermektedir. En kısa sürede yayımlanması planlanan Stratejik Plan çalışmalarımızı tamamlama çalışmaları hızla sürdürülmektedir.

Aşağıda ki linkten, İstanbul Gedik Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Plana erişebilirsiniz.