Dilekçe Örnekleri

Belge Ve Formları indirmek için tıklayınız

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 

F.FR.01 Adres ve İletişim Değişikliği Formu

F.FR.02 Anadal – Çift Anadal – Eşdeğer Dersler

F.FR.03 Anadal – Çift Anadal – Ortak Dersler

F.FR.04 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi – Adalet Meslek Yüksekokulu

F.FR.05 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi – Gedik Meslek Yüksekokulu

F.FR.06 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi – İİSBF

F.FR.07 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi- Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

F.FR.08 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi- Mühendislik Fakültesi

F.FR.09 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi- Sağlık Bilimleri Fakültesi

F.FR.10 Azami Sure Ek Sınav Başvuru Dilekçesi- Spor Bilimleri Fakültesi

F.FR.11 Bütünleme-Not Yükseltme Başvuru Dilekçesi

F.FR.12 Çift Anadal Dersleri

F.FR.13 Çift Anadalda Ortak veya Eşdeğer Kabul Derslerin Not Çizelgesi

F.FR.14 Ders Bağlama – Ders Eşleştirme Çizelgesi

F.FR.15 Ders Ekleme – Bırakma Başvuru Formu

F.FR.16 Ders Kayıt Formu

F.FR.17 Ders Muafiyeti Başvuru Formu

F.FR.18 Çift Anadal Başvuru Formu

F.FR.19 Genel Amaçlı Form Dilekçesi

F.FR.20 İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu

F.FR.21 Kayıt Dondurma Talep Formu

F.FR.22 Kayıt Sildirme Başvuru Formu

F.FR.23 Kendi Ögrencimiz Veya Diğer Üniversite Öğrencisi Yaz Öğretimi Ders Kayıt Formu

F.FR.24 Mazeret Sınavı Başvuru Formu

F.FR.25 Ögrenci Mezun İlişik Kesme Belgesi

F.FR.26 Sınav Sonucuna İtiraz Formu

F.FR.27 Tek Ders Sınavına Başvuru Formu

F.FR.28 Üst Sınıftan Ders Alma Başvuru Formu

F.FR.29 Yandal Eğitim Programı Dersleri

F.FR.30 Yatay Geçis Başvuru Formu

F.FR.31 Yaz Öğretiminde Başka Üniversiteden Ders Alma Başvuru Formu

F.FR. 32 Yandal Başvuru Formu

F.FR.33 İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Formu

F.FR.34 Müdürlük Yazısı

F.FR.35 SGK Taahhüt Formu

F.FR.36 Staj işyeri Onay Bilgi Formu

F.FR.37 Staj Sicil Formu

F.FR.38 Yaz Okulu Ön Talep Başvuru Formu

F.FR.40 Gedik Meslek Yüksekokulu Staj Defteri

İŞ AKIŞ ŞEMALARI 

F.SM.01 BÜTÜNLEME SINAVI

F.SM.02 ÇİFT ANADAL BAŞVURU VE KAYIT

F.SM.03 DERS EKLEME-BIRAKMA

F.SM.04 DERS KAYIT BAŞVURU

F.SM.05 DERS MUAFİYET SINAVI

F.SM.06 EK SINAV İŞ AKIŞ ŞEMASI

F.SM.07 KAYIT DONDURMA

F.SM.08 MAZERET SINAVI

F.SM.09 SINAVLARA İTİRAZ

F.SM.10 STAJ BAŞVURUSU

F.SM.12 ÜST SINIFTAN DERS ALMA

F.SM.13 YATAY GEÇİŞ

F.SM.14 YAZ OKULU