6 Tem 2021

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ (ÖĞRENCİLİĞİN SONA ERMESİ) HAKKINDA DUYURU

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 sayılı kanunun değişik 44.c. maddesi uyarınca, azami öğrenim süresi dolan öğrencilerimize hatırlatma amacı ile konu hakkında kanun metni ve azami süre diyagramı aşağıda verilmiştir.

Azami öğrenim süresi sona eren öğrencilerimiz, yaz okulunda dersleri açılmış ise ek sınavlar öncesi 3 adete kadar ders alabilirler. Dersleri açılmamış ise, akademik birimlerinin uygun görmesi halinde, diğer üniversitelerin yaz okulunda ek sınavlar öncesi 3 adete kadar ders alabileceklerdir.