6 Tem 2021

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ (ÖĞRENCİLİĞİN SONA ERMESİ) HAKKINDA DUYURU

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 sayılı kanunun değişik 44.c. maddesi uyarınca, azami öğrenim süresi dolan öğrencilerimize hatırlatma amacı ile konu hakkında kanun metni ve azami süre diyagramı aşağıda verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin c bendi uyarınca, 2015 yılı ve öncesi Lisans, 2018 yılı ve öncesi Ön lisans öğrencilerimizin azami öğretim süreleri dolan öğrencilerimiz için tanınan ek sınav hakkı başvuru dilekçelerini aşağıda görebilirsiniz. Ek Sınav Başvuru Dilekçesini en geç 04 Mart 2022 Cuma gününe kadar altta yer alan ilgili akademik birimlerin e-mail adreslerine veya şahsen Akademik Birim Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

Akademik Birimlerimizin e-mail adresleri

Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçe Örnekleri