6 Tem 2021

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ (ÖĞRENCİLİĞİN SONA ERMESİ) HAKKINDA DUYURU

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından başlamak üzere uygulamaya konan 2547 sayılı kanunun değişik 44.c. maddesi uyarınca, azami öğrenim süresi dolan öğrencilerimize hatırlatma amacı ile konu hakkında kanun metni ve azami süre diyagramı aşağıda verilmiştir.

Azami öğrenim süresi sona eren öğrencilerimiz, yaz okulunda dersleri açılmış ise ek sınavlar öncesi 3 adete kadar ders alabilirler. Dersleri açılmamış ise, akademik birimlerinin uygun görmesi halinde, diğer üniversitelerin yaz okulunda ek sınavlar öncesi 3 adete kadar ders alabileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayılı kanunun 44. Maddesinin c bendi uyarınca, 2014 yılı ve öncesi Lisans, 2017 yılı ve öncesi Önlisans öğrencilerimizin azami öğretim süreleri dolan öğrencilerimiz için tanınan ek sınav hakkı başvuru dilekçelerini aşağıda görebilirsiniz. Ek Sınav Başvuru Dilekçesini en geç 3 Eylül 2021 tarihine kadar altta yer alan ilgili akademik birimlerin e-mail adreslerine veya  şahsen Akademik Birim Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

Akademik Birimlerimizin e-mail adresleri

Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçe Örnekleri