Misyon ve Vizyon

MİSYON

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıttan mezuniyete öğrenciye hizmeti temel görev olarak kabul etmiştir. Üniversitemizde eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayarak, öğrencilere, öğretim elemanlarına, üst yönetime, idari ve akademik birimlere ve ilişkide olduğumuz kurumlara zamanında ve doğru bilgi-belge sağlamayı, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, etik değerlere bağlı kalarak öğrencilerimiz için öğrenimi süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde, öğrencilikle ilgili işlemleri doğru, eksiksiz ve en kısa sürede gerçekleştirmeyi, Üniversitemizin diğer birimleri ile koordineli ve uyum içerisinde çalışmayı misyon edinmiştir.

VİZYON

Gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunulan, öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran, ekip çalışmasını teşvik eden, iç ve dış paydaşlarıyla yakın iş birliği ve uyum içinde çalışan, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı ile örnek oluşturan ve fark yaratan, verdiği hizmet ve sunduğu bilgi ile örnek gösterilen ve çalışanı olmaktan onur duyulan bir birim olmaktır.