Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Ahmet KESİK Başkan / Dekan
Prof. Dr. Süha Atatüre Profesör Temsilcisi / Üye
Prof. Dr. Adnan Şişman Profesör Temsilcisi / Üye
Doç. Dr. Fatma Yeşim CAN Doçent Temsilcisi/ Üye
Prof. Dr. Gülsün AYHAN AYGÖRMEZ Doçent Temsilcisi/ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi/ Üye