Psikoloji

Psikoloji hem bir bilim dalı hem de bir meslektir. Bir bilim dalı olarak, davranışları ve bilişsel süreçleri anlamaya çalışır, insanların nasıl davrandığını, nasıl geliştiğini, nasıl hissettiğini, nasıl düşündüğünü araştırır.  Bir meslek olarak ise, bireylerin problemlerini çözümlemelerine ve yaşam kalitelerini arttırmalarına destek olacak şekilde hizmet verir.

Psikolojinin teorik ve uygulamalı olmak üzere geniş bir yelpazede çeşitli alt dalları vardır. Deneysel psikoloji, nöro psikoloji, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, kişilik psikolojisi gibi teorik olan alt dallar, bilimsel araştırmalar yaparak uygulamalı alt dallara ışık tutarlar.  Gelişim psikolojisi (çocukluk, ergenlik, yetişkinlik), klinik psikoloji, endüstri psikolojisi, adli psikoloji, sağlık psikolojisi, eğitim-okul psikolojisi, trafik psikolojisi gibi  uygulamalı olan alt dallar ise, bilimsel araştırmaların yanısıra ağırlıklı olarak insanlarla birebir ilişki içindedir ve bireylere destek vermek üzere çalışırlar.

Psikoloji Bölümümüzün amacı öğrencilerimize,  hem psikoloji biliminin hem de psikoloji mesleğinin güncel niteliklerini ve becerilerini kazandırmaktır.  Bu  nedenle  öğrencilerimiz, bir yandan  bilimsel araştırma yapabilmek üzere, psikolojinin meseleleri hakkında akıl yürütmeye, analitik ve eleştirel düşünmeye, çok disiplinli bakış açısı kazanmaya ve gerekli bilimsel becerileri geliştirmeye teşvik edilirler.  Diğer yandan da, uygulamalı çalışmalara yönlendirilerek, meslek yaşamlarında başarılı birer psikolog olmaları için gerekli olan bilgi, beceri ve yöntemlerle donatılırlar.

Bu eğitimin ilk yıllarda psikolojinin temel konularını içeren ve bilimsel alt yapıyı hazırlayan bir programa yer verilirken, sınıflar ilerledikçe bölüm içi seçmeli derslerin sayısı artmaktadır. Böylece öğrenciler, hangi alt dalı kendilerine yakın buluyorlarsa, o alt dalın derslerini ağırlıklı olarak seçip bilgi ve becerilerini  o yönde yoğunlaştırabilmektedirler.

Mezunlarımız isterlerse akademik çalışmalara yönelebilirler, isterlerse de ilgileri doğrultusundaki  uygulamalı alt dallarda da  yüksek lisans yaparak uzmanlaşabilirler.  Kamu ve özel ruh sağlığı kuruluşları, kamu ve özel hastaneler, toplum sağlığı veya diğer sağlık kuruluşları, özel psikolojik danışma merkezleri, milli eğitimin çeşitli kurumları, anaokulları ve yuvalar, rehabilitasyon merkezleri, adalet bakanlığına bağlı çeşitli ortamlarda, şirketler ve fabrikalar gibi çeşitli iş ortamlarında, halkla ilişkiler, insan kaynakları departmanları gibi geniş ve farklı iş alanlarında istihdam imkanı bulabilirler.