Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KESİK                               Dekan V. / Başkan

Prof. Dr. Enver Alper GÜVEL                     Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN                            Profesör Temsilcisi / Üye

Prof. Dr. Fatma Sibel MERCAN                  Profesör Temsilcisi / Üye

Prof. Dr. Süha ATATÜRE                           U. İlişkiler Bölüm Başkanı/ Üye

Prof. Dr. Şakir DİNÇŞAHİN                       SBKY Bölüm Başkanı / Üye

Doç. Dr. Fatma YEŞİM CAN                      Doçent Temsilcisi/ Üye

Prof. Dr. Gülsün AYHAN AYGÖRMEZ        Doçent Temsilcisi/ Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP               Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi/ Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül YAVUZER               Psikoloji Bölüm Başkanı/ Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ece ERBUĞ                       Sosyoloji Bölüm Başkanı/Üye