Sosyoloji

19. yüzyıl Batı toplumlarında toplumsal değişimi anlamak ve toplumsal sorunlara çözüm bulabilmek amacı ile ayrı bir bilim dalı olarak ortaya çıkan sosyoloji, günümüzün küresel ve sürekli değişen dünyasında giderek daha da önem kazanmaktadır. İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, güçlü akademik kadrosu ve müfredatı ile öğrencilere sosyal dünyayı bilimsel yöntemlerle çözümleme yeteneği kazandırırken, eleştirel aklı ve öğrencilerin sosyal kişiliklerini geliştiren özgürleştirici bir eğitim sunmaktadır. Çok çeşitli alt alanlara ayrılan sosyoloji, toplumsal değişim süreçlerini, gruplar arasındaki etkileşimi, toplumsal kurum ve yapıları, felsefe, tarih, psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi gibi diğer disiplinlerle ilişki içinde inceler. Öğrenciye, sorgulama, araştırma ve analiz etme becerisi kazandırır. Eğitim süresi boyunca öğrencilere verilen ödevler akademik yazım ve sunum yapma tekniklerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, psikoloji ve çocuk gelişimi gibi farklı bölümlerle çift anadal ve yandal yapma imkanı da, öğrencilerimize sunulmaktadır.

Sanıldığının aksine sosyoloji, iş imkanları oldukça geniş bir bölümdür. Dört yılın sonunda “sosyolog” unvanı ile mezun olunur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve Sağlık Bakanlığı gibi devlet kurumlarında sosyolog istihdamı zorunludur. Belediyeler ise Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım, Kadın ve Aile Hizmetleri gibi birimlerde sosyolog çalıştırmaktadır. Benzer şekilde, sivil toplum kuruluşları da, uzmanlaşma alanına göre çok sayıda sosyolog istihdam etmektedir. Özel sektörde ise hedef kitleyi iyi tanımlayabildikleri ve iletişim becerileri kuvvetli olduğu için sosyologlar; reklamcılık, halkla ilişkiler, pazarlama, basın-yayın kurumsal iletişim ve insan kaynakları departmanlarında tercih edilmektedirler. Öte yandan araştırma ve analiz becerilerine sahip olduklarından araştırma şirketlerinde de çalışabilirler. Bunun yanında yükseköğretimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkânları mevcuttur.

İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, küresel vizyona sahip, toplumunu iyi tanıyan ve analiz edebilen, insani ve etik değerleri benimsemiş, aydın, kültürel donanımı zengin, eleştirel akıl ile hareket eden, düşünen, çok yönlü bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.