Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan Uluslararası Ticaret ve Finansman; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler; Psikoloji; ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimsiyoruz.

Çok-disiplinli bir yapıya sahip olan ve temel sosyal bilimler alanlarını kapsayan Fakültemiz, öğrencilere bölümler arası Çift Anadal ya da Yan Dal yapma olanağı sunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz, giderek günümüzün sorun ve fırsatlarına yönelik çoklu, eklektik, çok katmanlı bakış açıları geliştirebilen akademik bir ortamda Üniversite eğitimlerine devam edebilirler.

Amacımız, etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımızın küresel, ulusal ve yerel kurum, kuruluş, şirket ve sivil toplum örgütlerinde öne çıkmalarını sağlayacak bilgi ve becerilere sahip olmalarına özel önem veriyoruz. Onların kamu ve özel sektör çalışanı veya yöneticisi, siyasetçi, girişimci, psikolog ya da diplomat olarak çalışma hayatına atılmalarına yardımcı olmak hedefimizdir.

Öğrencilerimize çıktıkları bu heyecanlı yolda başarılar dilerim.

 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ali Tekin