Enstitü Hakkında

İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 22.10.2020 tarih ve 3119 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı hükmünce kurulmuştur. Enstitünün kuruluş amacı; lisansüstü yönetmeliklerine uygun olarak Lisansüstü eğitim alanlarında yüksek lisans ve doktora öğretimi yaptırmak ve mezunlarını, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, sürekli gelişmeyi izleyip değerlendiren, ülkemizin ve dünyamızın teknolojik gelişmesine katkı sunabilen, araştırıcı ve yaratıcı bireyler olarak ulusal ve uluslararası topluma kazandırmaktır.

Fen-Sosyal-Sağlık Bilimleri Alanlarında; Yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretiminde,  hem bilimsel çalışmalar, hem de sunulan hizmet açısından disiplinler arası yaklaşımla faaliyet göstermeye önem vermektedir. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programlarıyla eğitilmiş insan gücüne katkı yapmanın sorumluluk ve onurunu da yaşamaktadır. Bu sorumluluk ve onur yalnızca ülkemiz için değil, aynı zamanda İngilizce programlarla evrensel katkı için de bir değer taşımaktadır. Fen bilimleri alanında üniversite–sanayi işbirliğini mümkün olabilen en üst seviyede sağlamak, disiplinler arası AR-GE araştırmalarına önem vermek, enstitünün başlıca görevleri arasındadır. Enstitümüz; uluslararası düzeyde akademisyenler, girişimci ve yaratıcı üst düzey profesyoneller yetiştiren, akademik potansiyeli ve kurucu ortaklarının sahip olduğu sanayi tesis ve laboratuvarları ile bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sunan, toplum yararına projelere liderlik yapan, uluslararası saygın ve güvenilir bir kurum olmayı kendisine hedef edinmiştir.