Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Lisansüstü eğitim alanlarında yüksek lisans ve doktora öğretimi yaptırmak ve mezunlarını, bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, sürekli gelişmeyi izleyip değerlendiren, ülkemizin ve dünyamızın teknolojik gelişmesine katkı sunabilen, araştırıcı ve yaratıcı bireyler olarak ulusal ve uluslararası topluma kazandırmaktır.

VİZYON

Fen-Sosyal-Sağlık Bilimleri Alanlarında; Yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretiminde hem bilimsel çalışmalar hem de sunulan hizmet açısından disiplinler arası yaklaşımla faaliyet gösteren, yüksek lisans ve doktora programlarıyla eğitilmiş insan gücüne katkı sağlayan enstitü olmak.

TEMEL DEĞERLER

  • Bilimsel ve araştırma odaklılık,
  • Etik ve evrensel ilkelere saygı,
  • Kalite ve verimlilik,
  • Farklılaşma ve fark yaratma,
  • Tüm paydaşlarla iş birliği ve bütünleşme,
  • Yenilik, yaratıcılık ve girişimcilik,
  • Öğrenci odaklılık.