Müdürün Mesajı

İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerde yüksek lisans ve doktora programları yürütmekteyiz. Programlarımızda güçlü bir teorik eğitimden geçen öğrencilerimize, bilginin gerçek hayatta kullanılabilmesi ve geleceğin kurgulanabilmesi amacına yönelik donanım kazandırmak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Ülkemiz her alanda hızla gelişirken, yönetim ve ileri teknoloji alanlarında sağlam bilgi ve beceriye sahip, konularında uzman insan alt yapısına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla lisansüstü seviyesindeki programların geliştirilmesi, disiplinler arası çalışma, etkileşim ve araştırmaların da artırılması gerekmektedir. Son dönemlerde sıkça gündeme gelen katma değeri yüksek ürünleri tasarlayıp üretmek, uluslararası düzeyde pazarlamak ve bu süreçleri yönetmek için yenilikçi, yaratıcı ve araştırmacı uzman ve akademisyen yetiştirmek kaçınılmazdır.

Bütün bu gelişmeler yanında 2019 yılında ortaya çıkan pandemi, sağlık alanında da alınacak çok yol olduğunu göstermiştir. Tedavi edici sağlık hizmetlerine gelmeden koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu amaçla enstitümüz üç temel bilim alanında deneyimli öğretim kadrosu ile programlar yürütmektedir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları yanında akademik hayata adım atmak isteyen adaylarımıza yönelik olarak doktora programlarımız da yürütülmektedir.

Yarım asrı geçen bir tecrübeye dayanan Gedik çatısı altında sizleri de görmekten mutluluk duyacağımızı bildirir, her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.