Danışma Kurulu

 

Danışma Kurulu Üyeleri

1 Öğretim Görevlisi Aydın Özü

Enerji Danışmanı ve Uluslararası Müzakereci- Üye

 

2 Şiyar PARLAK

Üçgen Klinik Psikoloji Danışmanlık Merkezi- Üye

3 Sacit Akdemir

İstanbul Defterdar Yardımcısı (E), Yeminli Mali Müşavir- Üye

4 Aysun Aslan

Sardunya Catering- Üye

 

5 Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖNMEZ

Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi- Üye

6 Prof. Dr. Zehreddin Aslan

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi- Üye

7 İ. Hilmi BAYRAM

Genç İçmimarlar Derneği- Üye

8 NESRİN KILIÇ KUZUCU

Lisansüstü Doktora Öğrencisi- Üye