İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi

T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma merkezi Rektörlüğe bağlı olarak 10 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan yönetmelik ile kurulmuş bir merkezdir.

İnsan haklarının disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar üzerinde yoğunlaşarak, bilimsel yöntemlerle, tanımı, korunmasını ve geliştirilmesi, teorik ve pratik uygulamalar bağlamında incelenmesi ile uğraşacak olan merkez çıkan sonuçlar üzerinde araştırmalar yapmaya yönelik faaliyette bulunur.

Bu bağlamda ulusal yasalara ve ilkelere uygun olarak ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenler, seminerler konferanslar paneller ve sertifikalı programlar yaparak kamuyu bilgilendirme amacı doğrultusunda faaliyet gösterir.

Kütüphane arşiv düzenlemek gerekli her türlü araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalarda bulunur.

İnsan hakları konusunda çalışma yapmak isteyenlerin çalışmalarını ve projelerin yürütümünü üstlenerek faaliyette bulunur.

Yurt içi ve dışı burslar sağlanmasında araştırmalar yaparak bu alanda çalışmak isteyenleri teşvik etmek gibi faaliyetlerde bulunur. Çalışmalarında insan hakları konusunda kurulu diğer kuruluşlar ile işbirliği yapabilir.