Yüksekokul Yönetimi

Prof. Dr. Berin Ergin
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mazlum Doğan
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Pelin Baykara
Yüksekokul Sekreteri