Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul Gedik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Sıkça Sorulan Sorular

ING101 Muafiyet Sınavı nedir?

İngilizce Muafiyet Sınavı üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve bölümü TÜRKÇE olan tüm öğrencilerimizin kendi istekleri üzerine girdiği sınavdır. Sınav, güz ders dönemi başlamadan yapılır ve sonuçları açıklanır. Bu sınava girip 55 puan ve üstü alan öğrenciler birinci sınıf güz döneminde almalarının zorunlu olduğu İngilizce (ING101) dersinden muaf olurlar. Sınav genel İngilizce bilgisini ölçen ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır. Bu sınava girmeyenler ya da 55 puan sınırını geçemeyen öğrenciler birinci sınıfa başladıklarında ING101 dersini güz döneminde almaları zorunludur. Bu sınavın mazereti yapılmamaktadır. Öğrencilerin Muafiyet Sınavından aldıkları not ilgili fakülteye iletilir ve fakültelerinden Öğrenci İşlerine muaf durumları gönderilir.

ING102 Muafiyet Sınavı nedir?

İngilizce Muafiyet Sınavı üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve bölümü TÜRKÇE olan tüm öğrencilerimizin kendi istekleri üzerine girdiği sınavdır. Sınav, bahar ders dönemi başlamadan yapılır ve sonuçları açıklanır. Bu sınava girip 55 puan ve üstü alan öğrenciler birinci sınıf bahar döneminde almalarının zorunlu olduğu İngilizce (ING102) dersinden muaf olurlar. Sınav genel İngilizce bilgisini ölçen ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir sınavdır. Bu sınava girmeyenler ya da 55 puan sınırını geçemeyen öğrenciler birinci sınıfa başladıklarında ING102 dersini bahar döneminde almaları zorunludur. Bu sınavın mazereti yapılmamaktadır. Öğrencilerin Muafiyet Sınavından aldıkları not ilgili fakülteye iletilir ve fakültelerinden Öğrenci İşlerine muaf durumları gönderilir.

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı nedir?

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS) üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve bölümü İNGİLİZCE olan tüm öğrencilerimizin kendi istekleri üzerine girdiği sınavdır. Sınav, ders dönemi başlamadan yapılır ve sonuçları açıklanır. Bu sınava girip 70 puan ve üstü alan öğrencilerin İngilizce seviyeleri yeterli görülüp direkt bölümlerine başlama hakkı verilir. Sınava girmeyen ya da 70 puan ve üstü alamayan öğrenciler ise zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’na katılırlar ve İngilizce seviyelerini yeterli düzeye taşımak için yoğun İngilizce eğitimi alırlar.

Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı nedir?

Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDSBS) üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve bölümü İNGİLİZCE olan tüm öğrencilerimizin kendi istekleri üzerine girdiği sınavdır. Sınav, ders dönemi başlamadan yapılır ve sonuçları açıklanır. İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeyen ya da yeterli puanı (70) alamayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmeden önce İngilizce seviyelerinin belirlenmesi için bu sınava girmeleri gerekmektedir. Sınavdan aldıkları puanlara göre uygun seviyedeki sınıflara yerleştirilirler. Yerleştirildikleri sınıfları ise oryantasyon programına katılarak öğrenirler.