İngilizce Hazırlık Program Çıktısı

İngilizce Hazırlık Program Çıktısı

İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz için program çıktıları aşağıda belirtilmektedir:

  1. Avrupa Birliği Dil Çerçevesine göre B2 seviyesinde İngilizce dilinde yeterliliğe sahip olmak
  2. Mesleki, eğitici ve gündelik yaşam ile ilgili açıkça yazılan metinleri anlamak ve analiz etmek
  3. Mesleki, eğitici ve gündelik yaşam ile ilgili konularda akıcı ve doğru bir şekilde kendini ifade edebilmek ve karşı tarafın fikirlerini zorlanmadan anlayabilmek
  4. Soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini okuyarak ve dinleyerek anlama ve soyut somut konulara kendi fikrini açıkça ifade edebilerek yazabilmek ve konuşabilmek
  5. İngilizce verilen derslerde not alma ve aldığı notlardaki önemli noktaları belirtme
  6. Uzmanlık ya da ilgi duyduğu konular hakkında sunum yapabilme ve bu konuda sınıf içi tartışmalara aktif bir şekilde katılabilmek