Yüksekokul Hakkında

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’na  hoş geldiniz.

Misyon

Hızla gelişen dünyada değişen öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde tutarak ve Avrupa Ortak Dil Ölçütleri çerçevesinde ön görülen dil becerilerine bağlı kalarak; öğrencilerin ön lisans/lisans öğrenimleri süresince ve sonrasında hem yazılı hem sözlü olarak kendilerini en iyi düzeyde ifade edebilen; kültürel, sosyal ve mesleki yönden İngilizce iletişimde yeterli donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonumuz, ülke çapında yabancı dilde eğitim ve öğrenim kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmanın yanı sıra; dünya ülkelerinden gelen öğrencilere, bireysel, toplumsal, mesleki ve eğitim alanlarında gereksinim duyacakları sözlü ve yazılı yabancı dil becerilerini kazandırma imkânı sağlamak, dünya standartlarında, üst düzey yabancı dil eğitimi sunmaktır.

 

Bu bölümdeki bilgiler öğrencilerimize ve ailelerine İngilizce Hazırlık Programını tanıtmaya yöneliktir.

Bölümlerinde İngilizce hazırlık zorunlu olmadığı halde, seçmeli olarak İngilizce Hazırlık programına devam etmek isteyen öğrencilerimize de İngilizce Hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık programının işleyiş ve uygulamaları bu öğrenciler için de geçerlidir.

Hedefimiz, öğrencilerimize uluslararası geçerliliği tanınan yeterlilikler çerçevesinde İngilizce öğretmektir.

Öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesine kayıt olduktan sonra, İngilizce  Hazırlık Programı ve İngilizce dersleri süreci aşağıdaki şekilde olacaktır.

-İngilizce Muafiyet Sınavı –

Türkçe Programların Ortak Zorunlu Yabancı Dil I (ING101) ve Yabancı Dil II (ING102) Dersleri

İstanbul Gedik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim –Öğretim yılı güz dönemi başında yeni kayıt olmuş eğitim dili Türkçe olan bütün öğrencilere İngilizce Muafiyet Sınavı uygulanır. Bu sınav sonucuna göre 100 puan üzerinden 55 puan alan öğrenciler, program / bölümlerindeki ders planında bulunan YÖK zorunlu İngilizce I (ING101) dersinden muaf olurlar. Bahar dönemi başında ise eğitim dili Türkçe olan bütün öğrencilere İngilizce Muafiyet Sınavı ING102 dersi için uygulanır. Bu sınav sonucuna göre 100 puan üzerinden 55 puan alan öğrenciler, program / bölümlerindeki ders planında bulunan YÖK zorunlu İngilizce II (ING102) dersinden muaf olurlar.

Eğer ders planlarında başka İngilizce dersleri  varsa ( İngilizce III, IV,V….) bu dersleri alırlar.

Eğitim–Öğretim yılı başında yapılan İngilizce Muafiyet Sınavına giremeyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz.

Eğitim dili Türkçe olan bölümlerdeki/programlardaki bütün öğrencilerin İngilizce Muafiyet Sınavına girmeleri önerilir. Ancak İngilizce dil bilgi ve beceriniz çok temel düzeyde ise sınava girmemeyi tercih edebilirsinizSınava girmeyen/ giremeyen öğrenciler ise İngilizce derslerini başlangıç düzeyinde alırlar.

Eğitim dili İngilizce olan Bölüm/Programlara gelecek olan öğrenciler, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından birinden ya da eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yeterli puanı almışlarsa yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar.

YÖK’ün kabul ettiği sınavlar

 

YDS  En az 60 5 yıl
TOEFL – IBT En az 72 2 yıl
PTE (Pearson Test of English) En az 55 2 yıl
CAE (Cambridge Advanced English) En az C Süresiz

 

-Yabancı Dil Yeterlik Sınavı-

 

İngilizce puanı olmayan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokul tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlik Sınavına (YDYS) girmeleri gerekmektedir. Eğitim öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından 100 puan üzerinden 70 alan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olurlar ve yerleştirildikleri programlarda öğrenimlerine başlarlar.

-Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı-

Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarılı olamayan öğrenciler Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına girerler. Aldıkları puanlara göre gruplandırma yapıldıktan sonra İngilizce hazırlık eğitimine başlarlar.

Hazırlık Programı Seviyeleri

A1 , A2  , B1 ,B1+, B2

Repeat : İngilizce Hazırlık Programına iki (2) yarıyıl devam edip başarılı olamayan öğrencilerin devam edebileceği bir seviyedir. Bu programa  devam edecek öğrenci sayısı 10 ve üstü ise program açılabilir. Öğrenci sayısı 10’un altında ise Repeat dersi açılmaz. Bu seviyede öğrencilerin önceki bilgileri gözden geçirilerek, okuma, yazma, dinleme ve konuşma odaklı becerileri geliştirilir.

Hazırlık Programına Devam ve Başarılı Olma

Hazırlık Programında  Bir Yarıyılda Başarılı Olma

Güz yarıyılında İngilizce Hazırlık programına B1 ve B1+ seviyelerinde başlayan öğrenciler, Yarıyıl içindeki not ortalamaları 70 ve üzeri olmak ve devamsızlık sınırını aşmamak koşulu ile Güz yarılı sonunda verilen Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilirler. Yeterlik Sınavı başarı notu 100 üzerinden 70’tir.

Bu sınav sonucuna göre:

100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler  bölüm /programlarındaki dersleri alabilirler.

70 puanın altında not alan öğrenciler  Bahar yarıyılında B1 + seviyesindeki diğer öğrenciler ile beraber eğitimlerine devam edebilirler. B1+ seviyesindeki yarıyıl ölçme ve değerlendirme kriterlerine uymak zorundadırlar. Bu öğrenciler  bahar yarıyılı içindeki not ortalamaları 70 ve üzeri olmak koşulu Bahar yarıyılı sonunda verilen İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

Güz Yarıyılında dil eğitimlerine A1 ve A2 seviyelerinde başlayan öğrenciler Güz yarıyılı sonunda verilen Yeterlik sınavına giremezler. Bu seviyedeki öğrenciler Yıl içi başarı ortalamaları 70 ve üzeri  ve devamsızlık sınırını aşmamak koşulu ile Bahar  yarılı sonunda verilen Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerler.

İki yarıyıl sonunda İngilizce Hazırlık Programından başarısız olan öğrenciler yıl içerisindeki not ortalamalarına ve devam durumlarına bakılmaksızın bir sonraki eğitim öğretim yılı başında yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler bölüm/programlarına başlayabilirler.

Yapılan bu sınavlarda başarılı olamayan öğrenciler 2 yarıyıl daha İngilizce Hazırlık Programına devam edebilirler.

Yaz Okulu :

Yaz Okulu akademik takvimde ilan edilmiş olan tarihte başlar ve 7 hafta sürer. Yaz okuluna, isteyen öğrenciler devam edebilirler. Yıl içi not ortalamaları 50 puan ve üzeri olan ve daha önce Yeterlik Sınavına girip başarılı olamayan B1 ve B1+ seviyesi öğrencileri devam edebilirler. Yaz okuluna kayıt olan öğrenciler için devam zorunluluğu % 85’tir.  Öğrenciler Yaz Okulu sonunda, yaz okulu sonu  Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerler. Bu sınava girmek için, öğrencilerin devam koşulunu sağlamaları gereklidir. Bu sınava,  daha önceki İngilizce Yeterlik Sınavlarına girip başarılı olamayan öğrenciler de girebilirler. Yabancı Dil Yeterlik Sınavı başarı notu 100 üzerinden 70 puandır.

Derslere devam durumu:

Hazırlık öğrencilerinin derslere devam zorunluluğu %85 tir. Devamsızlık sınırının kaç ders saati olacağı eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere bildirilir. Mazeret olarak kabul edilecek zorunlu haller dışında devamsızlık yapmamanız önerilir.

Öğrenciler notlarını ve derse devam durumlarını aşağıdaki web sayfasına ulaşarak öğrenebilirler.

http://obs.gedik.edu.tr

Ölçme Değerlendirme:

Yabancı Diller Yüksekokulu, eğitim başlamadan önce, ara sınav, ödev ve başarı koşullarını yazılı bir şekilde öğrencilere bildirir.

Diğer Kural ve Uygulamalar:

İngilizce Hazırlık programına başladığınızda her öğrenciye bir danışman öğretim elemanı atanır. Hem derslerle ilgili hem de rehberliğe ihtiyaç duyduğunuz konularda danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.

Eğitim-Öğretim yılı başında, size yapmanız gereken ödev, sunum ve projeler ile ilgili bilgi verilir. Bu çalışmalarınızdan Öğrenci Etkinlik Notu alacağınız için çalışmalarınızı öğretim elemanlarının sizi yönlendirdiği şekilde yapmanız ve istenilen zamanda teslim etmeniz beklenir.

Öğrenciler kendi istekleri ile konferans, toplantı konuşma  ve diğer aktivitelere katılabilirler. Ancak bu katılımdan dolayı girmedikleri dersler için izinli sayılmazlar ve yok yazılırlar.

Öğrenciler kitaplarını ve diğer ders malzemelerini temin etmekle yükümlüdürler. Kitap veya diğer ders malzemeleri olmadan öğrencinin sınıfa gelmesi hoş karşılanmaz ve öğretim elemanı  bu durumdaki öğrenciyi derse almayabilir.