Yüksekokul Hakkında

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’na  hoş geldiniz.

Misyon

Hızla gelişen dünyada değişen öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde tutarak ve Avrupa Ortak Dil Ölçütleri çerçevesinde ön görülen dil becerilerine bağlı kalarak; öğrencilerin ön lisans/lisans öğrenimleri süresince ve sonrasında hem yazılı hem sözlü olarak kendilerini en iyi düzeyde ifade edebilen; kültürel, sosyal ve mesleki yönden İngilizce iletişimde yeterli donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonumuz, ülke çapında yabancı dilde eğitim ve öğrenim kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmanın yanı sıra; dünya ülkelerinden gelen öğrencilere, bireysel, toplumsal, mesleki ve eğitim alanlarında gereksinim duyacakları sözlü ve yazılı yabancı dil becerilerini kazandırma imkânı sağlamak, dünya standartlarında, üst düzey yabancı dil eğitimi sunmaktır

Bu bölümdeki bilgiler öğrencilerimize ve ailelerine İngilizce Hazırlık Programı’nı tanıtmaya yöneliktir.

Bölümlerinde İngilizce hazırlık zorunlu olmadığı halde seçmeli olarak İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmek isteyen öğrencilerimize de İngilizce Hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık Programı’nın işleyiş ve uygulamaları bu öğrenciler için de geçerlidir.

Hedefimiz, öğrencilerimize uluslararası geçerliliği tanınan yeterlilikler çerçevesinde İngilizce öğretmektir.

Öğrenciler İstanbul Gedik Üniversitesine kayıt olduktan sonra, İngilizce  Hazırlık Programı ve İngilizce dersleri süreci aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu Kataloğu için TIKLAYINIZ

*Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim Programı ile İlgili Genel Esaslar*

*Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olmak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmeleri gerekmektedir.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından 100 tam puan üzerinden, en az 60 puan alan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından muaf olurlar ve yerleştirildikleri programlarda öğrenimlerine başlarlar.

Aşağıdaki öğrenciler Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından muaftır:

  1. En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar.
  2. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından aşağıdaki tabloda yer alan puanları alanlar, belgelendirme ve geçerlilik süresini aşmama koşuluyla yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulurlar.
YDS/YÖKDİL/KPDS/ÜDS 55 5 yıl
TOEFL-IBT 66 2 yıl
PTE (Pearson Test of English) 50 2 yıl
CAE (Cambridge Advanced English) C Süresiz
CPE (Cambridge English Proficiency) C Süresiz

 

*Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına katılmayan öğrenciler ile Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına katıldıkları halde geçerli puanı alamayan öğrenciler Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına girerler.

Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavından alınan puanlara göre, öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminde hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir.

Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavına katılmayan öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimlerine en alt seviyeden başlarlar.

*İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitimi Programı

Eğitim dili Türkçe olan bölüm ve programlara kayıt yaptıran öğrenciler, talep etmeleri koşuluyla yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi alabilirler. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim programı bir yıldır. Bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar edemezler.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler, ortak zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muafiyet talebinde bulunabilirler. Muaf olan öğrencilerin başarı notu AA olarak öğrenci bilgi sistemine aktarılır.

*İngilizce Hazırlık Programı Seviyeleri

A1-A2, B1, B1+, B2

* İngilizce Hazırlık Programı Süresi

İngilizce hazırlık sınıfı bir eğitim-öğretim yılı olup, azami öğrenim süresi iki yıldır. Eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi yetmiş iş günüdür. Sınav haftaları veya günleri bu süreye dahil değildir.

*Haftalık Ders Saati

Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin sayısına ve Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı sonucunda oluşan seviyelere göre, haftalık ders saatleri, gruplandırmalar, ölçme-değerlendirme yöntemi, Yabancı Diller Yüksekokulunun ilgili birimi tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere bildirilir.

Her bir düzeyin haftalık ders saati, 20 saatin altında kalmamak şartıyla, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.

*Başarı ve Değerlendirme

Yıl içi etkinliklerin kriterleri (ara sınavlar, quizler, ödevler, katılım vb.) ve yüzdelikleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir ve akademik yılın başında öğrencilere duyurulur.

Öğrenciler, yıl içi belirlenen kriterlerin toplamının ortalaması 60 olması koşuluyla yılsonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girme hakkına sahip olurlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin başarı durumları eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı ile belirlenir.

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından en az 60 puan alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlamış olurlar.

*Derslere devam durumu:

Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programında derslerin en az yüzde 85’ine devam etmek zorunludur. Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler son ara sınava ve yıl sonu İngilizce Yeterlilik Sınavına giremezler.

Devamsızlık sınırının kaç ders saati olacağı eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere bildirilir. Mazeret olarak kabul edilecek zorunlu haller dışında devamsızlık yapmamanız önerilir.

Öğrenciler notlarını ve derse devam durumlarını aşağıdaki web sayfasına ulaşarak öğrenebilirler.

http://obs.gedik.edu.tr

*Hazırlık Programı’nda  Bir Yarıyılda Başarılı Olma

Güz yarıyılında İngilizce Hazırlık Programı’na B1+ seviyelerinde başlayan öğrenciler, Yarıyıl içindeki not ortalamaları 60 ve üzeri olmak ve devamsızlık sınırını aşmamak koşulu ile Güz yarılı sonunda verilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı başarı notu 100 üzerinden 60’tır.

Bu sınav sonucuna göre:

100 üzerinden 60 puan alan öğrenciler  bölüm /programlarındaki dersleri alabilirler.

60 puanın altında not alan öğrenciler  Bahar yarıyılında B1 + seviyesindeki diğer öğrenciler ile beraber eğitimlerine devam edebilirler. B1+ seviyesindeki yarıyıl ölçme ve değerlendirme kriterlerine uymak zorundadırlar. Bu öğrenciler  bahar yarıyılı içindeki not ortalamaları 60 ve üzeri olmak koşulu Bahar yarıyılı sonunda verilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Güz Yarıyılında dil eğitimlerine A1 ve A2 seviyelerinde başlayan öğrenciler Güz yarıyılı sonunda verilen Yeterlilik sınavına giremezler. Bu seviyedeki öğrenciler Yıl içi başarı ortalamaları 60 ve üzeri  ve devamsızlık sınırını aşmamak koşulu ile Bahar  yarılı sonunda verilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girerler.

İki yarıyıl sonunda İngilizce Hazırlık Programı’ndan başarısız olan öğrenciler yıl içerisindeki not ortalamalarına ve devam durumlarına bakılmaksızın bir sonraki eğitim öğretim yılı başında yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler bölüm/programlarına başlayabilirler.

*Repeat : İngilizce Hazırlık Programı’na iki (2) yarıyıl devam edip başarılı olamayan öğrencilerin devam edebileceği bir seviyedir. Bu programa  devam edecek öğrenci sayısı 10 ve üstü ise program açılabilir. Öğrenci sayısı 10’un altında ise Repeat dersi açılmaz. Bu seviyede öğrencilerin önceki bilgileri gözden geçirilerek, okuma, yazma, dinleme ve konuşma odaklı becerileri geliştirilir.

*Diğer Kural ve Uygulamalar:

İngilizce Hazırlık Programı’na başladığınızda her öğrenciye bir danışman öğretim elemanı atanır. Hem derslerle ilgili hem de rehberliğe ihtiyaç duyduğunuz konularda danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.

Eğitim-Öğretim yılı başında, size yapmanız gereken ödev, sunum ve projeler ile ilgili bilgi verilir. Bu çalışmalarınızdan Öğrenci Etkinlik Notu alacağınız için çalışmalarınızı öğretim elemanlarının sizi yönlendirdiği şekilde yapmanız ve istenilen zamanda teslim etmeniz beklenir.

Öğrenciler kendi istekleri ile konferans, toplantı konuşma  ve diğer aktivitelere katılabilirler. Ancak bu katılımdan dolayı girmedikleri dersler için izinli sayılmazlar ve yok yazılırlar.

Öğrenciler kitaplarını ve diğer ders malzemelerini temin etmekle yükümlüdürler. Kitap veya diğer ders malzemeleri olmadan öğrencinin sınıfa gelmesi hoş karşılanmaz ve öğretim elemanı  bu durumdaki öğrenciyi derse almayabilir.

Yaz Okulu :

Yaz Okulu akademik takvimde ilan edilmiş olan tarihte başlar ve 7 hafta sürer. Yaz okuluna, isteyen öğrenciler devam edebilirler. Yıl içi not ortalamaları 50 puan ve üzeri olan ve daha önce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girip başarılı olamayan öğrencileri devam edebilirler. Yaz okuluna kayıt olan öğrenciler için devam zorunluluğu % 85’tir.  Öğrenciler Yaz Okulu sonunda, yaz okulu sonu  Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girerler. Bu sınava girmek için, öğrencilerin devam koşulunu sağlamaları gereklidir. Bu sınava,  daha önceki İngilizce Yeterlilik Sınavlarına girip başarılı olamayan öğrenciler de girebilirler. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı başarı notu 100 üzerinden 60 puandır.

-Yabancı Dil I (ING101) ve Yabancı Dil II (102) Muafiyet Sınavı –

Türkçe Programların Ortak Zorunlu Yabancı Dil I (ING101) ve Yabancı Dil II (ING102) Dersleri

İstanbul Gedik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim –Öğretim yılı güz dönemi başında yeni kayıt olmuş eğitim dili Türkçe olan bütün öğrencilere Yabancı Dil I (ING101) Muafiyet Sınavı yapılır. Bu sınav sonucuna göre 100 puan üzerinden 55 puan alan öğrenciler, program / bölümlerindeki ders planında bulunan YÖK zorunlu İngilizce I (ING101) dersinden muaf olurlar. Muafiyet sınavı sonucunda İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde yer alan not aralıkları esas alınarak sınava giren öğrencilere başarı notu verilir.

Bahar dönemi başında ise yeni kayıt olmuş eğitim dili Türkçe olan bütün öğrencilere Yabancı Dil II (ING102) Muafiyet Sınavı yapılır. Bu sınav sonucuna göre 100 puan üzerinden 55 puan alan öğrenciler, program / bölümlerindeki ders planında bulunan YÖK zorunlu İngilizce II (ING102) dersinden muaf olurlar. Muafiyet sınavı sonucunda İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde yer alan not aralıkları esas alınarak sınava giren öğrencilere başarı notu verilir.

Eğer ders planlarında başka İngilizce dersleri  varsa ( İngilizce III, IV,V….) bu dersleri alırlar.

Eğitim–Öğretim yılı başında yapılan İngilizce Muafiyet Sınavına giremeyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz.

Eğitim dili Türkçe olan bölümlerdeki/programlardaki bütün öğrencilerin İngilizce Muafiyet Sınavına girmeleri önerilir. Ancak İngilizce dil bilgi ve beceriniz çok temel düzeyde ise sınava girmemeyi tercih edebilirsinizSınava girmeyen/ giremeyen öğrenciler ise İngilizce derslerini başlangıç düzeyinde alırlar.

 Başka bir yükseköğretim kurumunda Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini alıp başarmış veya yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, İstanbul Gedik Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesinin 6.maddesinin 1.fıkrasının f bendi ve 7.maddesinin 1. fıkrasında belirtilen koşulları sağlaması halinde Yabancı Dil I ve II derslerinden muafiyet talebinde bulunabilirler.