Yüksekokul Hakkında

İstanbul Gedik Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel değerlerine bağlı öğretim faaliyetlerini sürdürerek, Hukuk alanında faaliyet gösteren devletin ve özel sektörün yargı ile ilgili her kademesinde ülkede adaletin gerçekleşmesini kolaylaştıracak evrensel ve çağdaş hukuk ilkelerine bağlı, nitelikli bilgiye sahip, hukuk formasyonu olan, muhakeme yeteneği gelişmiş, adalet ve hak kavramlarını özümsemiş, demokratik ve sosyal bir hukuk devletinin gereği olan insan haklarına saygılı, vasıflı yardımcı idari personel  ihtiyacının giderilmesini hedeflemektedir.

Bu amaç ile, Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının derecelerinin tutması halinde Hukuk Fakültelerine devam edebilme şansını yakalamalarını sağlayabilmek için verilen eğitimler çok üst düzeyde olup bu konuda farklı düzeyde eğitim olanakları sağlanmaktadır.

Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, öğretim programının bir parçası olarak öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamaya koyabilmek amacıyla 30 iş günü süren staj programına katılmaktadırlar. İstanbul Gedik Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ülke çapında prestijli hukuk bürolarında da staj yapabilmeleri için imkânlar sağlanmaktadır. Ayrıca Anadolu Adliyesi ile ikili ilişkiler sebebi ile eğitim hayatları boyunca tecrübe kazanmalarını sağlayan etkinlikler düzenlenmektedir. Diğer bir olanak ise, Gedik Holding bünyesinde bulunan hukuk müşavirliği biriminde bir kısım öğrencilere sağlanan Holding’te staj yapma imkânıdır.

Böylelikle, eğitim döneminde yer alan zorunlu stajları ile de adli yargı teşkilatı ve avukatlık bürolarında öğrendikleri bilgileri pekiştiren öğrenciler özel ve kamusal alanlarda mevcut bilgilerini pratikle bütünleştirme kazanımını elde etmektedirler.

Adalet Meslek Yüksekokulu’nda dört yarıyıl süren eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girip gerekli puanları alarak Türkiye’deki hukuk fakültelerine giriş yapabilirler. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi saygın eğitim kadrosuyla Adalet Meslek Yüksekokulu ile güç birliği içinde olarak hukuk fakültesine geçiş yapmak isteyen öğrencilere burs ve birçok imkân sağlamaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, Adalet Bakanlığı bünyesinde mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, icra müdürü ve ceza infaz kurumu müdürü olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, bankacılık ve finans sektöründe, çeşitli kamu kurumları ile özel kuruluşların hukuk servislerinde de istihdam olanağı bulabilmektedirler.

Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama biçimidir. Bu sebeple köklerini toplumun içinde bulur, toplumla gelişir ve değişir. Hukuk bilmek ve temel hukuk eğitimi almak evleviyetle bir kimsenin hayatını kolaylaştırır. Bu misyon ve vizyon ile T.C İstanbul Gedik Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, sürekli kendisini yenileyerek kendi ile yarışan, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren, iş hayatında mezunlarının öncelikli tercih edildiği Türkiye’nin, alanında en güçlü kadroya sahip Adalet Meslek Yüksekokullarından birisidir.