Hakan Kemal SEVAL’in doktora tez savunması

(2023 Yılının Son Doktora Savunması)

Hakan Kemal SEVAL’in doktora tez savunması

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora programı öğrencilerimizden Hakan Kemal SEVAL “Bor İçeren Yüzey Kaplama Malzemesinin Nötron Radyasyonu Karşısındaki Davranışının İncelenmesi ve Yeni Bir Malzeme Önerisi” isimli doktora tezini Dr. Öğretim Üyesi Mustafa YAĞIMLI danışmanlığında 29.12.2023 tarihinde savunmuştur.

Bu doktora çalışmasında, iyonize radyasyon çeşitlerinden biri olan nötron radyasyonu zırhlanmasında kullanılmak üzere hegzagonal bor nitrür (h-BN)-polivinil bütiral (PVB) yüzey kaplama malzemesi oluşturularak nötron absorplama yeteneği incelenmiş ve bu alanda kullanılacak yeni esnek, hafif ve ekonomik bir zırh malzemesi önerilmiştir.

Tez çalışmasından türetilen makale SCI-E indeksli “Journal of Gazi University Journal of Engineering and Architecture” dergisinin gelecek sayısında basıma kabul edilmiştir:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gazimmfd