Müdürün Mesajı

Çeşitli hukuk düzenleri arasında karşılaştırma yapan, bu hukuk düzenleri içerisinde mevcut hukuki kavram ve kurumlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları inceleyen ve yapmış oluğu incelemeler neticesinde bir sonuca ulaşan bir hukuk dalı olan karşılaştırmalı hukuk, hukukun hemen her alanında büyük bir öneme sahiptir. Zira, farklı hukuk düzenlerinin karşılaştırılması, pek çok zaman mevcut probleme çözüm getirilemeyen hallerde bir çözüme ulaşmak adına önemli bir yol gösterici olabilmekte iken aynı zamanda ulaşılan çözümlerin geliştirilmesinde de büyük önem arz etmektedir. Öte yandan, bilimsel görüşlere daha geniş bir bakış açısı getiren karşılaştırmalı hukuk, çeşitli hukuk düzenlerinin bazı bakımlardan birbirine yaklaşmasına da yardımcı olabilmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi, yabancı ülkelerin hukuk sistemlerini, temel kanunlarını, yargısal içtihatlarını ve öğretilerini, Türk hukuku ile karşılaştırarak, Türk hukukunun bilimsel anlamda ilerlemesine katkı sunabilecek karşılaştırmalı hukuk çalışma ve araştırmaları yapmak; varılan sonuçları kamuoyu ile paylaşarak alenileştirmek amacıyla hareket etmektedir. Merkez, böylece hukuki uygulamalarda, inceleme ve araştırmalarda karşılaştırmalı hukukun bir bilim dalı olarak gelişimine katkıda bulunarak, hukuki problemlerin karşılaştırmalı hukukun desteği ile çözülmesini hedeflemektedir.

Bu kapsamda Merkez, ulusal ve uluslararası etkinlikler, seminerler, konferanslar, paneller ve sertifikalı programlar yaparak hukukun hemen her alanında karşılaştırmalı bir yaklaşımla hukuki gelişim sağlamayı hedeflemekte, çözüm arayışlarında bulunmakta ve bu şekilde ulaşılan bilimsel görüşleri pekiştirerek uygulamaya ışık tutmaya çalışmaktadır.

Aday Bilgi
💬 Bilgi almak istiyorum.
Gedik Üniversitesi
Merhabalar 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?