Müdürün Mesajı

Merhabalar,

Güç, güvenlik, egemenlik ve yönetim kavramlarının küreselleşme ve bölgeselleşme süreçleri ile anlamlarının değiştiği, siyaset yapma mekanizmalarının farklılaştığı günümüzde,  Avrupa Birliği (AB)  benzersiz bir ulusüstü yapı ve kendine özgü bir uluslararası örgüt olarak küresel dünyada önemli bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa entegrasyonu, sadece üye ülkeler ve onların vatandaşlarını değil, aynı zamanda üye olmayı amaçlayan veya AB ile siyasi, toplumsal ve ekonomik ilişkiler kuran birçok diğer devlet ve vatandaşın hayatını da doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Temelleri 1959’da Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’na üyelik başvurusu ile atılan AB-Türkiye ilişkileri, 1999 Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin resmi adaylık statüsü kazanması ve 2005’te üyelik görüşmelerine başlaması ile yeni bir boyut kazanmıştır. 2011’den beri bölgenin gündemine oturan göçmen krizi, Türkiye-AB ilişkilerini tekrar canlandırmış  ve özellikle yeni güvenlik tehditleri ve insani krizler konularında karşılıklı işbirliğinin önemini gözler önüne sermiştir. AB’nin  kendini yeniden tanımlama ve yapılanma sürecinden geçtiği günümüzde, Türkiye-AB ilişkilerini üyelik perspektifinin ötesinde bölgesel ve küresel değişimlerle paralel olarak ele alınması dolayısı ile oldukça önem arz etmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜAB) bu perspektif çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum örgütleri ve siyaset yapıcılar ile yürütülecek çalışmalar, yayınlar ve düzenlenecek toplantı, konferans ve kongrelerle ülkemizde Avrupa bütünleşmesi alanında yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak, öğrencilerin ve kamuoyunun Avrupa’daki tarihsel ve çağdaş gelişmelerinin yanı sıra modern Avrupa’nın tarihsel ve felsefi temelleri hakkında teorik ve pratik farkındalık yaratacak faaliyetler düzenlemeyi hedeflemektedir.

Üniversitemiz öğrencilerinin Merkez ve AB Öğrenci Kulübü faaliyetlerine katkıda bulunmaları teşvik edilmektedir. İletişim için Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuba Eldem’e başvurabilirsiniz.

Sevgiler.