Merkez Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Feyza Başar Gülerşen
Merkez Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Berin Ergin

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özcan